Bedriften - Aksjeselskapenes samfunnsansvar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Bedriftsøkonomi
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 1797
 • PDF

Bedriften - Aksjeselskapenes samfunnsansvar

Refleksjon over aksjeselskapenes samfunnsansvar

Artikkelsamling Bedriften 2010
Oppgaven går ut på å reflektere over aksjeselskapenes samfunnsansvar. Jeg går ut fra at alle vet hva et aksjeselskap er og vil derfor ikke definere eller reflektere over dette. En kunne kanskje først stilt spørsmålet om hvor mye en skal legge i ordet ”samfunnsansvar” eller definer ordet samfunnsansvar.
Jeg velger heller å diskutere spørsmålet: HVA er aksjeselskapenes samfunnsansvar, HVORFOR skal aksjeselskapene ha samfunnsansvar og HVORDAN skal aksjeselskapene utføre og ivareta sitt samfunnsansvar?
Det er vanskelig å reflektere over samfunnsansvar uten å trekke inn etikk. Det meste av samfunnsansvaret dreier seg om egeninteresse og etikk og må sees i sammenheng med hverandre for i det hele tatt å kunne diskutere spørsmålet. Det er dette temaet jeg vil reflektere over i spørsmålene jeg har valgt i andre avsnitt.
Jeg vil forsøke å belyse disse to temaene fra aksjeselskapenes side, (aksjonærer og eiere) i det første spørsmålet, samt også fra samfunnet sin side (lokalt, stat, borger, miljøaktivister og andre som ikke er aksjonærer eller eier) i det andre og tredje spørsmålet. Spørsmålene jeg har valgt er også sentrale både nasjonalt og internasjonalt fordi aksjeselskapenes samfunnsansvar strekker seg langt ut over landegrensene for svært mange av de større selskapene.


Lærers kommentar:
Lovende! Også super struktur

Bedriften - Aksjeselskapenes samfunnsansvar

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 29.11.2010
  Skrevet av Student på 1. år
  Kjempe bra stil, jeg fikk en mye bedre forståelse av både samfunnsansvar og hvordan koble dem sammen med etikk og egeninteressen!:) takk..
 • 28.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  jfjsdjajdsakjfsdflfasmdlfømsadlkfmlksadmflkøsdmaflkømdsølkafmølkasdmfløkmsadlkfm
 • 15.07.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  VELDIG NYTTIG! LIKTE DETTE
 • 02.03.2015
  godt jobbet. veldig grundig oppgave du har skrevet.