Fakta om barns utvikling og treningsledelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Idrettsfag Vg3
 • Treningsledelse 2
 • 5
 • 5
 • 1892
 • PDF

Sammendrag: Fakta om barns utvikling og treningsledelse

Oppgaven tar for seg barns utvikling og hvordan de utvikler selvbevissthet gjennom aktivitet. I tillegg har oppgaven en del om hvilke konsekvenser kunnskap om hvordan selvbevissthet utvikles får for trener-,leder- og instruktørarbeid i barne og ungdomsidrett.

Oppgaveformulering:
Forklar hvordan barn gjennom aktivitet utvikler selvbevissthet.
Hvilke konsekvenser bør kunnskap om hvordan selvbevissthet utvikles få for trener-,leder- og instruktørarbeid i barne og ungdomsidrett?

Lærers kommentar

Meget godt arbeid. Du har fått med mye som er veldig sentralt for barna og instruktøren. Prøv ut noen av eksemplene du nevner!

Innhold

Innledning
Tillit og mistillit
Erfaringer gjennom bevegelse og utforskning
Lek som aktivitet
Indre og ytre motivasjon
Forslag til leker
Ferdigheter en instrutør/trener bør ha
Prestasjons- og mestringsmotiv
Apemetoden
Kilder

Utdrag

Barn utvikler seg gjennom mange stadier og dette er avhengig av alder. Sosialiseringsprosessen foregår gjennom hele livet, og barn forholder seg til stadig nye grupper ettersom de vokser til. Veldig små barn har lyst eller ikke-lyst til ting. Derfra går de gjennom en følelsesmessig ustabilitet i 6-7 års alder og blir deretter mer harmoniske i 8-10 årsalderen. Å ikke ha lyst til ting kommer ofte fra ha å utilfredsstilte behov. Det gir motoriske spenninger og hemmer aktiviteten... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om barns utvikling og treningsledelse

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2011
  Svært grundig og ryddig oppgave, men du har fortsatt navnet ditt på dokumentet - foretrekker selv å være anonym :P
 • 01.06.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var ikke helt etter det jeg var ute etter. men bra oppgave
 • 10.01.2014
  Bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 05.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............................