Barns utvikling og utviklingspsykologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Yrkesfaglig Vg1
 • Helsefremmende arbeid
 • 6
 • 6
 • 1622
 • PDF

Barns utvikling og utviklingspsykologi

Oppgaven inneholder utviklingspsykologiene til teoretikerne Freud, Piaget, Eriksson og Maslow. Teoriene blir sammenlignet med hverandre for å få en forståelse om utviklingen hos barn. Oppgaven inneholder også kostholdsråd, ulike dilemmaer og f.eks. om smitte hos barn.

Caseoppgave:

Harald er utplassert som lærling i en barnehage. I barnehagen møter han barn med ulik bakgrunn og med ulike behov. Barna får daglig frokost og lunsj. For tiden er flere av barna hjemme fra barnehagen pga. sykdom.

Hvilke egenskaper mener du en barne- og ungdomsarbeider bør ha? Hvilke forebyggende tiltak mener du barnehagen bør ivareta for å hindre smittespredning?

Lærers kommentar

Aldeles bra!

Utdrag

Harald er lærling i en barnehage etter å ha gått barne- og ungdomsarbeiderfaget. Når han jobber i barnehagen er han nødt til å være profesjonell, dvs. å ha egne holdninger, kunnskaper og ferdigheter.

Harald skal vise holdninger som er relativt varige oppfatninger av forhold i livet. Han skal også ha verdier som er ting som er viktig for han og som han bryr seg om. Verdier deler vi inn i to kategorier; materielle (hus, penger, båt, osv.) og åndelige verdier (nestekjærlighet, omsorg, menneskeverd, osv.). Menneskesyn er også veldig viktig ute i arbeidslivet... Kjøp tilgang for å lese mer

Barns utvikling og utviklingspsykologi

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 06.11.2014
  En del dårlig setningsoppbygginger. Veldig mye gjentagelser. Men ellers belyser den en del av det grunnleggene fra psykologien om barns utvikling.
 • 27.05.2014
  Kom til veldig god hjelp - både når det kommer til oppgaveskriving og muntlig eksamen
 • 09.04.2014
  Fin oppgave, men den mangler en konklusjon. Sluttet veldig plutselig.
 • 05.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  ddddddddddcvbcvb awefvsv