Barnemishandlig og oppvekstmiljø

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Annet
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1784
 • PDF

Barnemishandlig og oppvekstmiljø

Heildagsprøve i sosialkunnskap om barnemishandlig og oppvekstmiljø.

Utdrag

Barnemishandling vil seie at eit barn blir utsett for tilsikta elle utilsikta fysisk eller psykisk skade av menneske som står barnet nær. Skaden kan skje ved at vaksne hindrar barnet i å utvikle seg, eller ved at dei overser behova deira. Me har veldig mage ulike typar mishandling i verden i dag, og nokre av dei opplever dessverre desse daglig i heimen, noko som er svært dumt. Det dei til dels kan oppleve er aktiv fysisk eller psykisk mishandling, passiv fysisk eller psykisk mishandling, eller seksuell mishandling.

Begrepet barnemishanding omfattar 5 hovedformar: Aktiv fysisk mishandling, dvs. all aktiv, fysisk vold mot barnet som påføres smerte eller skade: slag, risting, stikk og brenning. Det forekommer også at barn tas av dage ved forgifting, kveling, drukning, osv. Passiv fysisk mishandling: her samlast alle kategoriar av vanstell. Det kan dreie seg om tilfeller kor barn ikkje får tilfredsstilt sine grunnleggande fysiske behov for riktig stell, tilstrekkelig mat, varme, søvn osv. – og andre forsømmelsar, f.eks. manglande tilsyn. Aktiv psykisk mishandling rommar alle de måtar barn mentalt sett kan skades og sultefores på. F.eks. barn som daglig opplever avvisning og angst, og barn som systematisk understimuleras. Denne type... Kjøp tilgang for å lese mer

Barnemishandlig og oppvekstmiljø

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 18.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  utrolig bra skrevet, ble super fornøyd ! ;)
 • 21.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne oppgaven var til stor hjelp
 • 22.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Oppgaven var til stor hjelp
 • 29.11.2012
  Skrevet av Student på 2. år
  Kjempe bra! Hjalp meg masse! :)