Barns opplevelse av krig | Særemne/fordypningsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 4
 • 14
 • 4957
 • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Barns opplevelse av krig | Særemne/fordypningsoppgave

Dette særemnet tar for seg tre bøker som skildrer barn og deres opplevelse av krig, og sammenlikner hvordan bøkene og virkemidlene i dem. Bøkene som er valgt er: "Drageløperen" av Khaled Hosseini, "Anne Franks dagbok" og "Gutten i den stripete pyjamasen" av John Boyne. Problemstillingen er: Hvordan skildres barndom i konfliktsituasjoner i litteraturen? Hvordan skildrer litteraturen problematisk vennskap?

Særemne oppskrift
Studienett har laget en oppskrift som hjelper deg med å skrive særemne. Se den her: Særemne oppskrift.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Innhold

Barn i de voksnes verden
Presentasjon av teksten
Drageløperen
Anne Franks dagbok
Gutten i den stripete pyjamasen
JHødene blir lagt til grunn
Tyfus, en drapsmaskin
Antisemittisme og holocaust
Tolkning
Sammenlikning
Litteraturliste

Utdrag

Presentasjon av teksten
Til dette særemne har jeg valgt tema krig/fred. Det å finne problemstilling var ikke lett, i og med at vi skal trekke linjer mellom bøkene. Å finne ideene var ikke vanskelig, men det å formulere det til en setning, og noe som kunne besvares. Jeg skjønte etter hvert at jeg måtte finne ting som jeg kunne fokusere eller legge vekt på. Når det er krig i et land er det en følelse av frykt og redsel for ofrene og ikke minst barna. Verken barn eller voksne har det godt. Derfor har jeg valgt å fokusere på hvordan barn hadde det underdisse omstendighetene.

Hvordan de levde og hvordan de gikk overens med de andre barna, som ikke var av samme rase? Det kommer veldig tydelig frem i alle tre bøkene. Både ved hjelp av stemning og skildring.
I to av de tre bøkene er det å være jøde en faktor, mens Drageløperen tar for seg et annet folkeslag. Problemstillingen ble da; hvordan skildres barndom i konfliktsituasjoner i litteraturen? Hvordan skildrer litteraturen problematisk vennskap? For å lære mer om Jøder og Afghanistan har jeg lest i leksikon og søkt på internett.

Det å definere krig og fred er spesielt. Krig er en konflikt mellom to eller flere parter og gjennomføres ofte ved hjelp av vold. Det går utover sivilbefolkningen og barn blir spesielt rammet både fysisk og ikke minst psykisk. Fred er noe som er før, eller kommer etter en krig. Der har partene kommet til en enighet. Krigen er nødvendig vis ikke over for folket siden det er mange individer og protestanter med forskjellige meninger, men de som styrer landet eller området har kommet til en enighet.

Jeg interesserer meg veldig i hvordan mennesker hadde det under for eksempel 2. Verdenskrig og det er hovedgrunnen til at jeg valgte denne problemstillingen. Jeg leste alle bøkene før jeg fant en riktig problemstilling. Da fant jeg likhetstrekk mellom bøkene og klarte å lage en problemstilling... Kjøp tilgang for å lese mer

Barns opplevelse av krig | Særemne/fordypningsoppgave

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 20.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg1
  Bra skrevet! Inspirerte meg og hjalp meg mye når jeg skulle jobbe med fordypningsemne
 • 24.01.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra! Til god hjelp, da jeg selv har et ganske likt tema jeg skal skrive om.
 • 29.10.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra for inspirasjon, men ikke mer enn det.
 • 26.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  brukte til særemne tusen atkk