Bakgrunnen for dagens EU - fra EKSF til EU

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 6
 • 2473
 • PDF

Bakgrunnen for dagens EU - fra EKSF til EU

Dette er en oppgave som tar for seg bakgrunnen for dagens EU, tidligere europeiske allianser og dagens organisasjonsstruktur.

Lærers kommentar

Flott! Her viser du hele utviklingen fra det europeiske kull- og stålfellesskap frem til dagens EU. Gode sammenligninger til tidligere organisasjoner.

Elevens kommentar

Dette er en forholdsvis kort oppgave grunnet begrensninger fra læreren, men jeg føler allikevel at det er nok å ta av her- oppgaven er tross alt på 6 sider.

Utdrag

Den Europeiske Union er et økonomisk og politisk forbund mellom 27 europeisk land. Opprinnelig startet denne unionen som "Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) kort tid etter andre verdenskrig. Noe senere ble avtalen utvidet med Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM) og Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF). Disse avtalene ble i 1965 samlet til én i De Europeiske Fellesskap (EF). I tiden etter 1965 har EF stadig utviklet seg til å omfatte flere og bredere avtaler, blant annet et samarbeide om utenriks- og forsvarspolitikk, en felles valuta og et omfattende retts- og politisamarbeid. I 1993 skiftet EF navn til EU. I denne oppgaven vil jeg se på bakgrunnen for avtalene som senere ble konsolidert inn i De Europeiske Fellesskap i 1967, den videre utviklingen frem til omorganiseringen av EF til EU i 1993, samt en kort introduksjon til de viktigste målene og arbeidsområdene til dagens EU.

Bakgrunnen for det opprinnelige samarbeidet i EKSF
Krig har i uminnelige tider formet historien, og bare de siste 100 årene har vi opplevd to enormt ødeleggende verdenskriger som satte sine spor i historien. Disse to verdenskrigene endte også med et ønske om forandring, noe som gav seg til kjenne i fredsforhandlingene som fulgte etter krigene var utkjempet. Første verdenskrig endte med noe som kan sees på som det første ordentlige forsøket på internasjonalt fredssamarbeid i form av Folkeforbundet1. I tillegg til Folkeforbundet ble det i 1923 opprettet en organisasjon kalt Den Paneuropeiske Union2, en organisasjon som fremmet et forent og demokratisk Europa og hvor målet blant annet var å skape en tollunion og innføre en felles valuta i de europeiske landene. Selv om disse samarbeidene ikke var like fruktbare som man nok hadde håpet på og ikke kunne forhindre en ny verdenskrig kun et par tiår senere var Folkeforbundet... Kjøp tilgang for å lese mer

Bakgrunnen for dagens EU - fra EKSF til EU

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 15.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra tekst som har hjulpet meg mye på eksamen
 • 02.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Du reddet min muntlige eksamen, tusen takk
 • 27.05.2014
  efijhweifhpewjfpoerjgfoerjgpoerjgf
 • 10.04.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  cadsnfdsvkdjsvckdsavkjdskjvdsjkv