Bakgrunnen for borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • 6
 • 5
 • 1869
 • PDF

Bakgrunnen for borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia

Oppgaven tar for seg bakgrunnen for borgerkrigen i Jugoslavia, gangen i krigen og følgene for landene på Balkan.

Lærers kommentar

Du forstår gangen i konflikten i det tidligere Jugoslavia. Dette er en konflikt som er både etnisk, økonomisk, religiøs og storpolitisk. Det klarer du å vise her.

Elevens kommentar

Dette er en forholdsvis kort oppgave grunnet begrensninger fra læreren. Det er svært mye stoff å gripe fatt i her, og som således er dette mer en summering enn en grundig forklaring.

Utdrag

Det er få steder i europa hvor menneskene i løpet av en hundreårsperiode har gjennomlevd like omfattende politiske omveltninger som i den tidligere staten Jugoslavia. Jugoslavia, som på norsk kan oversettes til "Sør-Slavia" begynte som et kongerike etablert i 1918 som en følge av nye grenseopptegninger etter første verdenskrig. Den første Jugoslaviske staten ble invadert av aksemaktene under andre verdenskrig og var okkupert helt til krigen endte. I 1945, umiddelbart etter andre verdenskrig var over ble en ny sosialistisk stat etablert. I denne oppgaven vil jeg ta for meg hvordan motsetninger innad i denne føderale republikken førte til at den ble herjet av en voldsom borgerkrig og senere falt sammen.

Josip Titos Sosialistiske føderale republikk Jugoslavia
Som nevnt innledningsvis var den Jugoslaviske republikk en følge av nye grenseopptegninger etter første verdenskrig, men kort tid etter den andre verdenskrig ble en ny, føderal folkerepublikk vedtatt ved lov. Bygget opp etter sovjetisk mønster og med støtte fra Moskva var den føderale republikken styrt av et sosialistisk regime som allerede i 1948 brøt med Stalin og Sovjetunionen. Den Føderale Folkerepublikken Jugoslavia bestod av seks konstitusjonelle republikker; Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Montenegro, Slovenia og Serbia. Innen sistnevnte republikk Serbias grenser ble det også opprettet to provinser med begrenset autonom (selvstyrt) myndighet; Vojvodina og Kosovo Metohija1... Kjøp tilgang for å lese mer

Bakgrunnen for borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 07.01.2014
  veldig godt og interessant innhold!!
 • 10.04.2012
  Perfekt til kompetansemålet mitt :)
 • 07.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  er dette 20 ord????????????:D
 • 28.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  woho, fikk lært mye!! : D: D: D