Bærekraftig utvikling i regnskogen | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 5
 • 7
 • 1134
 • PDF

Sammendrag: Bærekraftig utvikling i regnskogen | Rapport

Dette sammendraget handler om bærekraftig utvikling i regnskogen. Sammendraget forteller litt om hva en regnskog er, og om problemet med avskoging av regnskog. Hvorfor avskoges regnskogen og hvor mye regnskog forsvinner egentlig? Sammendraget diskuterer forsvinningen av regnskogen ut fra forskjellige vinkler, og drøfter fordeler og ulemper med skoghogst i regnskogen.

Innhold

Hva er regnskog?
Avskoging
Hvor mye regnskog forsvinner?
Skogfolkene
Gevinst
Konsekvenser
Konklusjon

Utdrag

Ved avskoging og ødeleggelse av regnskogen er skogfolkene de første til å bli rammet. Det bor hele 60 millioner urfolk i skogene og 350 millioner andre mennesker som er avhengig av skogen for å overleve . Mange mennesker i og rundt regnskogene lever i ekstrem fattigdom, og er avhengig av skogen for overlevelse. Når det kommer til urfolkene som lever i regnskogene står skogen som selve fundamentet for deres kultur, identitet og sosial tilhørighet. De utnytter skogen fornuftig, slik at skogens grense for utakk aldri overskredes. Kort sagt lever de i samsvar med naturen på en bærekraftig måte. De lever i pakt med føre-var-prinsippet. Føre-var-prinsippet skal sikre bærekraftig utvikling. Det går ut på at all aktivitet fra menneskelig side som kan føre til ødeleggelser skal unngås. Det vil si at aktivitet som vitenskaplig sett sannsynlig, men fortsatt usikker som fører til skade skal unngås.

Gevinst
Regnskogen sysselsetter millioner av mennesker, og gir enorme inntekter til eierne og regnskoglandene. Produkter fra regnskogen er hovedeksport varer for regnskoglandene, og står for store deler av landets inntekter. Råvarene fra regnskogen skaffer millioner av jobber ved uthenting, fremstilling og salg.
Konsekvenser
Regnskogen er verdens største økosystem. Den inneholder et mangfold av plante- og dyre arter som går tapt når regnskogen forsvinner. For eksempel er orangutangen som er utrydningstruet på grunn av oljepalmeplantasjene i Asia. Disse artene har både egenverdi og nytteverdi som medisinske komponenter.
Forbrenning av regnskogen slipper ut enorme mengder klimagasser ut i luften. Regnskogen holder på større mengder karbon, enn alle verdens... Kjøp tilgang for å lese mer

Bærekraftig utvikling i regnskogen | Rapport

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 30.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  En grundig og svært god tekst om bærekraftig utvikling av regnskogen. Hjalp meg veldig til et prosjekt om samme emne.
 • 10.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Hadde en fordypningsoppgave i dette temaet, denne oppgaven var til god hjelp :D
 • 27.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin den :) Takk for innsats
 • 08.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Dette var til stor hjelp. Utrolig bra skrevet!