Bærekraftig byutvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet 3. år
  • Annet
  • 5
  • 52
  • 10168
  • PDF

Bærekraftig byutvikling

Innleverings-oppgave om bærekraftig utvikling i bydelen Søndre Nordstrand, Oslo.

Byggingeniør, teknisk planlegging.

Vi har denne innleveringen sett på den bærekrafige byutviklinga for bydelen Søndre Nordstrand. I denne rapporten er vi innom de viktigste forholdene for samfunnet når det gjelder en bærekraftig byutvikling. I hvertfall er det blant de viktiste temaene vi kan sammenligne bærekraften i et område på. I oppgaven er det et minstekrav at man må velge 5 av 13 temaer, vi har tatt for oss alle punktene og mener derfor at dette er god besvarelse på den bærekraftige biten i bydelen.

Oppgaven er delt i 2 deler:
Del 1 handler om areal – og transportplanlegging, byform og arkitektur, indikatorer, Oslo-sør-satsingen, kulturminner og kulturmiljøer, offentelig privat samarbeid, bydelsadministrasjonen, universell utforming og bærekraftig økonomi, til slutt kommer vi med konklusjon for disse temaene.

Del 2 handler om vannet i bydelen, energi og varme, miljø generelt og en konklusjon her også.
Når det gjelder den bærekraftig byutvikling er man nødt å sammenligne forhold fra forskjellige tidspunkter. Bla. indikatorer er viktige her, de gjør at vi kan tallfeste forhold. I denne rapporten kommer vi borti to typer indikatorer i kap. 4 og 12.

Lærers kommentar

B

Innhold

1. Valg av område 4
1.1 Bærekraftig bypolitikk – en ny bypolitikk 4
1.2 Litt om Søndre Nordstrand 5
Del I:
2. Areal- og transortplanlegging 6
2.1 Transport i bydelen 7
3. Byform og arkitektur 10
3.1 Holmlia: Holmlia senter – Toppåsen – Sloresåsen –
Ravnåsen – Åsbråten 12
3.2 Hauketo: Hauketo – Prinsdal 15
3.3 Klemetsrud: Mortensrud – Lofsrud – Dal/ Brenna –
Bjørndal 17
3.4 Mortensrud m/ Lofsrud – Dal / Brenna 18
3.5 Bjørndal 20
4. Indikatorer 23
4.1 Bruk av indikatorer i områdeutvikling for Søndre
Nordstrand 24
5. Litt om Oslo-Sør satsingen 25
6. Kulturminner og kulturmiljøer 27
7. Offentlig privat samarbeid 30
8. Bydelsadministrasjonen 31
9. Universell utforming 32
10. Bærekaraftig økonomi 35
11. Konklusjon 36
Del II:
12. Vann i bydlen 37
12.1 Ljanselva 39
12.2 Restriksjoner i nedbørsfelt 42
13. Energi og varme 43
13.1 Røykgassanlegget på Klemetsrud 44
14. Miljø 48
15. Konklusjon 49
Vedlegg: Utslippsverdier for engergigjenvinningsanlegget
Referanser

Utdrag

1. Valg om område:
Vi skal i dette prosjektet analysere Søndre Nordstrand bydel ved å se på ulike aspekter med tanke på en bærekraftig byutvikling. Vi har som i innlevering 1 valgt bydel Søndre Nordstrand som området vi har lyst til å analysere. Grunnen til at vi valgte Søndre Nordstrand i innlevering 2 var fordi vi valgte et område i samme bydel i innlevering 1. Vi ville analysere ”hele bydelen” istedenfor og bare se på byggeskikk og utformingene på et område med noen hus. Vi følte det ville blitt litt ”halvveis” og ikke skrive om den bærekraftige biten i bydelen. Vi mener derfor at begge innleveringene vil utgjøre en komplett oppgave fordi den beskriver bydelen ”fra topp til tå”. Begge på gruppa har god kjennskap til bydelen i og med at begge på gruppa bor der, dette gir oss litt ekstra motivasjon og vi følte det naturlig å velge dette området. Vi kan relativt mye om stedet og vi har i den anledning mye å fortelle.
Kravene til byggebransjen når det gjelder bærekraftig bygging og lavere byggekostnader er store, om ikke viktigere enn noensinne. Økt gjenvinning er en forutsetning for en bærekraftig utvikling og det kreves materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes.
For å kunne jobbe med å beskrive hva en bærekraftig byutvikling er, er det viktig å vite hva som ligger i begrepet:... Kjøp tilgang for å lese mer

Bærekraftig byutvikling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.