Bærekraftig utvikling | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 2
 • 1030
 • PDF

Bærekraftig utvikling | Sammendrag

Her finner du et sammendrag om bærekraftig utvikling. Sammendraget er relevant i naturfag og forteller om viktige elementer til dette temaet. I sammendraget kan du bl.a. lese om føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og om hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.

Innhold

Innledning
Usikker kunnskap
Bærekraftig utvikling
Føre-var-prinsippet
Hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale utfordringer

Utdrag

Nesten all viten om naturlige systemer har i seg større eller mindre grad av usikkerhet. Blant annet har vi svært usikker og mangelfull kunnskap innen en rekke miljøfelt.
Vi har usikker kunnskap om hvor mange arter som finnes på kloden og konsekvensene av tap av ulike arter. Mange av artene er ennå ikke kartlagt, men forskerne antar at antall arter kan være mellom 5 og 30000 millioner. I tillegg er 70 % av jordens overflate dekket av hav, og kunnskapen om hva som finnes av arter i havet er svært mangelfull. Det betyr at vi utrydder arter som vi ennå ikke har rukket å beskrive. Kunnskapsmangelen om arter er et globalt problem. Nærmere 16 000 arter er dokumentert truet av utryddelse på verdensbasis. Antagelig vis er tallet mye høyere siden der er mange arter vi ikke kjenner. Det er stor usikkerhet om effekten av utryddelsen av enkeltarter, fordi artene lever i næringsnett, og fordi vi ikke kjenner artens funksjon i økosystemet. Dersom viktige arter forsvinner kan dette resultere i bråe og uopprettelige vendinger.
Vi har også usikker kunnskap når det gjelder klima. Selv om konklusjonene er rimelig sikre når det gjelder spørsmålet om klimaendringene er menneskeskapte, er det derimot knyttet stor usikkerhet til hvor stor del av klimendringene som faktisk er menneskeskapte. Klimaforskerne har også usikker kunnskap om konsekvensene et varmere klima har for mennesker, hvordan... Kjøp tilgang for å lese mer

Bærekraftig utvikling | Sammendrag

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 23.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Finn innledning til besvarelse av oppgaven, og utfyllende skrevet om bærekraftig utvikling.
 • 29.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  En svært god tekst om bærekraftigutvikling, mye her som kom til nytte.
 • 16.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bjbqhoidjpoqwjdpokokåojqdwqowjdoqjw
 • 13.01.2015
  asdfasømdgøklsdmasdgmasølgasdgasdg