Avvik og kriminalitet | Individ, kultur og samfunn | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 3540
 • PDF

Sammendrag: Avvik og kriminalitet | Individ, kultur og samfunn | Notater

Notater og ordbeskrivelser om avvik og kriminalitet til faget sosiologi og soisalantropologi. Oppgaven gjennomgår systematisk temaene og ser blant annet på ulike former for kriminalitet, mulige endringer, straff og rettsvesen.

Notatene tilhører læreboken "Individ, kultur og samfunn"av Martin Westersjø og Odd Gunnar Andreassen.

Innhold

Avvik
Hva er normalt?
Trenger vi avvikere?
Kriminalitet
Tradisjonell og moderne kriminalitet
Endringer
Ulike former for kriminalitet
Økonomisk kriminalitet
Narkotikakriminalitet og skaderverk
Legemsvold og sedelighetsforbrytelser
Organisert kriminalitet
Et fredelig land?
Mørketall
Hvor I landet?
Hvorfor blir noen kriminelle?
Individ eller samfunn?
Andre teorier - mer side102- 105
Politi og rettsvesen
Påtalemyndighetene
Konfliktråd
Påtaleunnlatelse
Domstolens straffer
Bot
Fengsel
Samfunnstraff
Forvaring
Typiske kriminelle
Lovlydige kvinner – kriminelle menn?
Unge
Sosial bakgrunn
Tilbakefall
Domstolene
Tilståelsesdom
Hvorfor straffer vi?
Individ, sosialt miljø eller samfunnet
Naturlige forbrytelser

Utdrag

AVVIK
Sosiale avvik: gjennom sosialiseringsprosessen lærer vi normer og regler som blir ansett som nødvendige og viktige. Med sosiale avvik mener vi brudd på normer som gjelder i et system. Det er handlinger som ikke samsvarer med de forventingene som foreligger i en bestemt sosial situasjon.
Statistisk: vi kan også betrakte avvikere i statistisk forstand. En spesielt høy person, langt høyere enn gjennom snittet, blir statistisk sett en avviker.
Sosialt: hvis du er i utlandet kan det hende at du opptrer i strid med normene fordi du ikke kjenner dem. Hvis en er syk eller ruset, er en kanskje ikke i stand til å følge normene.

HVA ER NORMALT?
Uklare grenser: det er ikke bestandig like lett å trekke en grenser mellom hva som er normalt og unormalt. På samme måte er det ikke alltid like klart hva som er avvik og hva som ikke er det. Det vil være uklare grenser. Er juks avvik? Personer som snyter på skatten sett på som avviker? Eller en som betaler tjenester svart? De bryter lovene, men folk ser ikke på alle lovbrudd som like alvorlige.
stempling: avviker er en som bli stemplet som avviker.

TRENGER VI AVVIKERE?
funksjonalismen: begrepet avvik blir mest brukt innenfor retninger som legger vekt på sosial harmoniet og integrasjon, som i funksjonalismen.
Durkheim hevdet at et samfunn trenger kriminalitet, og så for seg at kriminalitet kunne styrke samholdet og opprettholde systemet. Lovbryterne framstår som avskrekkende eksempler, viser hvor grenser går, og bidrar til andre følger normene... Kjøp tilgang for å lese mer

Avvik og kriminalitet | Individ, kultur og samfunn | Notater

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 13.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet, hjalp godt mot eksamen. Tusen takk, vg3 elev
 • 26.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Jevlig bra oppgave! blir nok 6 på prøva ja!!! :D
 • 08.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bejbnkldsfbdfsjsklfdjgaoldskvjsalk
 • 01.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet hjalp mye til prøven