Atomkraft | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Ungdomsskolen 10. klasse
 • Naturfag
 • 6
 • 17
 • 5284
 • PDF

Atomkraft | Artikkel

Grunnleggende kunnskaper om atomkraft, konsekvenser av flere ulykker.
Hva er atomkraft, og hvordan fungerer det?

Lærers kommentar

Veldig god oppgave om atomkraft

Elevens kommentar

Oppgaven fikk en 6, det kunne vært mer om videre forskning på atomkraft

Studienetts kommentar

Veldig høyt nivå

Innhold

Innledning

Atomfysikk:
Side 4: Fisjon
Side 4: Emc2

Atomreaktoren:
Side 5: Vi kan kontrollere hvor mye varme vi vil ha
Side 5: I en termisk reaktor ledes varmen videre til vann
Side 6: Kokvannsreaktoren kjøles ned av samme damp som driver turbinen
Side 6: Hurtige reaktorer produserer mer strøm en termiske

Brenselet:
Side 8: Vi trenger uranisotopen U-235 som brensel
Side 8: Uranet må anrikes
Side 9: Forekomsten av Uran er spredt
Side 9: Plutonium er så godt som ikke-eksisterende i naturen
Side 10: USA samarbeider med Russland om Uranet
Side 10: Hva skjer når uranet fra gamle våpen tar slutt?
Side 11: Hva skjer med brenselet når det er brukt opp?
Side 11: Uranet blir sendt til gjenvinning
Side 12: Behandling og lagring av atomavfall

Radioaktivitet:
Side 13: Radioaktivitet ble oppdaget før atomkraften
Side 13: Alfastråling
Side 13: Betastråling
Side 13: Gammastråling
Side 14: Radioaktivitet ødelegger DNAet
Side 14: Stråledose er D= E/m
Side 15: Strålesyke

Miljøkonsekvenser:
Side 16: Atomkraft slipper ikke ut CO2
Side 16: Tsjernobyl-ulykken – Den verste atomulykken til dags dato
Side 17: Hva var konsekvensene av denne ulykken?
Side 17: Japan – jordskjelvet som utløste mer enn bare en flodbølge
Side 18: Hva skjedde med reaktorene?
Side 18: Radioaktiviteten skapte stor frykt
Side 19: Med atomkraftverk følger faren for atombomber

Min konklusjon:
Side 19

Mine kilder

Utdrag

Innledning

Jeg har valgt å skrive om Atomkraft i denne oppgaven. Jeg valgte dette temaet fordi jeg synes det er innterresant og høyst aktuelt. Det er et tema som stadig vekk kommer til overflaten i media, men som kan være vanskelig å forstå om man ikke vet hva det er. I de neste årene tror jeg atomkraft kommer til å bli tatt mye opp til diskusjon. Det er et viktig innspill i miljødebatter og det er alltid hyppige diskusjoner om vi skal utnytte atomkraft eller ikke.

Natt til 26. April 1986 smalt det i reaktor nummer fire i Tsjernobyl-kraftverket, Ukraina. Enorme mengder radioaktivt avfall ble sluppet ut i atmosfæren, og etter to dager hadde det spredt seg helt til Sverige. Dette er den verste atomkraftverkulykken som noen gang har forekommet. Så, 11. Mars 2011 traff en enorm tsunami Japan og skapte enorme ødeleggelser, men en av sakene som ble mye tatt opp var atomkraftverket i Fukushima. Det var blitt truffet av en 6 meter høy bølge og kjølesystemet var ødelagt. Dagen etter eksploderte reaktor nummer 1 og reaktor nummer 3 og 2 fulgte fort opp med flere eksplosjoner. Dette ble kaldt den største krisen siden Tsjernobyl.
Så hva var bakgrunnen for ulykkene, og er ulykkene et bevis på at atomkraft ikke er en energikilde som bør benyttes videre i fremtiden?... Kjøp tilgang for å lese mer

Atomkraft | Artikkel

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 02.05.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  wow, jeg og venninnen min fikk kjempehjelp av denne teksten! Takk!
 • 27.03.2012
  Skrevet av Elev i 9. klasse
  Kjempe bra. Dette hjalp meg utrolig mye :)