Astrofysikk vg2 Sammendrag Kapittel 8

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1548
 • Word2003

Astrofysikk vg2 Sammendrag Kapittel 8

Du lærer blant anna:
Stårlingslovene
- planckkurven
- stefan Boltzmanns lov
- Wiens forskyvningslov
HR-diagrammet
- inndelt i OBAFGKM
- hovedserien
Stjernefødsel
Sluttserien
Stjerndød
Hvite dverger
Svarte hull
Nøytronstjerne
oppbygging av grunnstoffer
- fusjon og fisjon
- jern og nikkel
Parallaksemetoden
Lyssterke metoden
Standarmodellen
Hubbles lov
Rødforskyving
Bakgrunnsstråling
Vakuumenergi

Innhold

8 Astrofysikk
Strålingslovene:
Wiens forskyvningslov:

Stefan-Boltzmanns lov:

HR-diagrammet
Stjernefødsel:
Hovedserien:

Sluttserien:

Stjernedød:
Hvite dverger:
Nøytronstjerne:
Svarte hull:
Oppbygging av grunnstoffer:
Avstander i universet:
Standardmodellen:

Utdrag

8 Astrofysikk

Astrofysikk er fysikk anvendt på alt utenfor jordas atmosfære. Det handler om solsystemet vårt og hele universet. Termisk stråling er elektromagnetisk stråling og bølgelengder avhengig av temperaturen. Og overflatetemperaturen til stjernene bestemmer hvilken farge de har/får.
Strålingslovene:
Planckkurven til en stjerne er en grafisk framstilling av stjernens utstrålingstetthet for forskjellige bølgelengdeintervaller. Planckkurver gjelder for svarte gjenstander.
En stjerne stråler tilnærmet som en svart gjenstand.


Wiens forskyvningslov:
Bølgelengden for energimaksimum i termisk stråling er omvendt proporsjonal med temperaturen i gjenstanden som stråler, λtoppT = a der konstanten a har verdien 2,90•10-3 Km, og temperaturen er absolutt temperatur. Wiens forskyvningslov forteller oss at stjerner med ulik overflatetemperatur vil ha forskjellig farge... Kjøp tilgang for å lese mer

Astrofysikk vg2 Sammendrag Kapittel 8

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 24.09.2013
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 28.04.2014
  oversiktelige greier altså
 • 04.05.2013
  Fin å pugge til prøver