Artikkel om barokken

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Norsk
  • 5
  • 3
  • 959
  • PDF

Artikkel om barokken

En artikkel om barokken som presenterer hva litteraturen og kunsten fokuserte på i løpet av 1600-tallet. Artikkelen påpeker også forskjeller mellom barokken i Italia og resten av Europa.

I tillegg viser den typiske trekk ved barokken ved å analysere ”Herre Gud Ditt dyre navn og Ære” av Petter Dass og forteller hvordan barokken har preget dagens samfunn.

Innhold

Barokken blir til
Barokken i Italia
Dikt
Kunst og arkitektur
Musikk
Barokken i den moderne verden

Utdrag

Barokkens tid kom rett etter renessansen. Forskjellen mellom renessansen og barokken er det med at Gud skal stå i sentrum eller ikke. Renessansen mente at menneskene skulle utforske mulighetene sine og sin selvstendige tenkning, mens barokken mente at det var Gud som var suveren og hans ord var lov. Akkurat dette finner vi igjen i dikta og tekstene fra disse periodene og gjør at vi kan skille dem fra hverandre.

Barokken blir til
Barokken er en stilart og en epoke innen europeisk kunst som oppstod under renessansen i Italia på 1600-1700 tallet. Ordet barokk kommer fra det portugisiske ordet barocco, som betyr perle med uregelmessig overflate. Dette ordet ble tatt i bruk av kritiske kunstnere på 1700-tallet for å kritisere den nye kunstformen som tok form. De mente da at den nye stilen var smakløs uten klare regler. Barokken verdsatte detaljer og dramatikk. Musikk, arkitektur, litteratur, malerkunst og billedhuggerkunst er noen kunstformer innenfor Barokken. Som sagt ...

---

En veldig kjent norsk dikter fra barokken, er Petter Dass som skrev blant annet diktet ”Herre Gud ditt dyre navn og ære”. Her er et lite utdrag fra dette diktet:

”GUD er GUD om alle Land laa øde,
GUD er GUD om alle Mand var døde,
Om Folk forsvimler, i Herrens Himler
Utallig Vrimler, som slaer paa Cimler
Hin Søde.”

Gud skulle stå i sentrum, og i denne teksten er det virkelig Gud som er i sentrum. Ved å si at... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om barokken

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.