Arrangerte ekteskap | Positive og negative sider

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Norsk
 • 5
 • 2
 • 977
 • PDF

Nynorsk: Arrangerte ekteskap | Positive og negative sider

Teksten omhandler positive og negative sider av arrangerte ekteskap. Teksten er på nynorsk.

Utdrag

Arrangerte ekteskap er ein gammal tradisjon som er mest vanleg i arabiske land og i India. Denne typen ekteskap er ekteskap der valet av ektefelle blir gjort av foreldre eller andre familiemedlemmer av dei to som skal gifte seg. For at ekteskapet skal kunne kallast eit arrangert ekteskap må ektefellane først takke ja til at familien skal finne ein ektefelle for seg, for deretter å seie ja også etter at dei har møtt kvarandre. Arrangerte ekteskap blir ofte forveksla med tvangsekteskap av mange. Det kan vere vanskeleg å skilje mellom desse meine sidan ein også i arrangerte ekteskap kan føle at ein må følgje det familien seier, sjølv om det ikkje er meint som tvang.

I denne teksten skal eg ta for meg både positive og negative sider med arrangerte ekteskap, og mitt første avsnitt skal handle om positive sider.

Positive sider med arrangerte ekteskap er at ein kan få eit betre forhold til familien. Dersom ein vel å samtykkje i det familien har bestemt viser ein stor respekt for familien sin. Den muslimske kulturen handlar veldig mye om å respektere familien sin og arrangerte ekteskap er ein viktig tradisjon. Personar som inngår arrangerte ekteskap kan derfor få ei kjensle av å ha følgt trua si og respektert religionen. Mye av det praktiske kan også vere positivt. Det er foreldra som vel ektefelle til barnet sitt, og da ordnar dei ofte mye av det praktiske for ektefellane. Dei gir deg ei framtid du kan byggje vidare på. For personar som står veldig nær familien sin kan arrangerte ekteskap vere ein måte å vise... Kjøp tilgang for å lese mer

Arrangerte ekteskap | Positive og negative sider

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 28.03.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  tja..kort, og for så vidt godt skrevet, men ikke helt det jeg var på jakt etter.
 • 04.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  skal man ha noe om islam. Så er detta en fin mulighet å lese om
 • 18.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig masse bra! :):):):)::)
 • 01.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt OK, skrevet. Litt kort og argumentasjonen var laber.