Arbeidsmiljøloven

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 2
  • 574
  • PDF

Artikkel: Arbeidsmiljøloven

Oppgaven tar for seg arbeidsmiljøloven og detaljer omkring den.

Utdrag

Arbeidsmiljøloven ble laget i 1977 og fornyet i 2006. Den vil sikre forholdet mellom arbeidstager og arbeidsgiver. Loven gjelder for alle bedrifter, næringsvirksomhet eller ikke, med unntak av bedrifter innenfor sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Disse har egne lover som er relativt like. Det er arbeidsgivers oppgave å sørge for at arbeidsmiljøloven blir fulgt, men arbeidstakeren har også ansvar for å følge denne loven. Ved overtredelser av denne loven kan arbeidsgiveren straffes med bøter og fengsel inntil tre måneder. Under skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil to år anvendes.

Lovens hensikt er å oppfordre til et arbeidsmiljø som er trygt både fysisk og psykisk, å sørge for at ansettelser går riktig for seg, spesielt med tanke på likhetsprinsippet og å hjelpe arbeidstakere med spesielle behov. Dette kan være viktig for unge arbeidstakere... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsmiljøloven

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.