Arbeidsledighet i Norge | Eksamensoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 5
 • 5
 • 1921
 • PDF

Arbeidsledighet i Norge | Eksamensoppgave

Et viktig økonomisk mål for Norge er å ha lav arbeidsledighet.

• Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og vurder hvilke virkemidler som er best egnet til å redusere arbeidsledigheten.

Arbeidsledigheten har steget i Norge den siste tiden.
• Gjør rede for den arbeidsledigheten vi har i Norge i dag.

Utdrag

Finanskrisen fortsetter å ta levebrødet fra nordmenn, siden april i fjord er antageligvis arbeidsledigheten nesten doblet. Grunnen til finanskrisen er at verden har for lenge ført en ekspangsiv finanspolitikk. Det hjalp heller ikke stort da bankene sluttet å låne ut penger, som sørget for at etterspørselen stoppet nesten helt opp.
I 2008 var arbeidsledigheten på 2,6 prosent. Fra begynnelsen av 1970-årene og fram til lavkonjunkturen i 1983-84 var arbeidsledigheten stabil i underkant av 2 prosent av arbeidsstyrken. I 1993 var 6 prosent av befolkningen arbeidsledige. Den registrerte ledigheten i Norge i dag ligger på 3,3 % av arbeidsstyrken. Sysselsettingsvekster har de siste årene vært rekordhøye, men det snur seg i 2009 og 2010. Nedgangen vil være størst i 2010 med 40 000 færre sysselsatte mens det i 2009 var 25 000 færre sysselsatte. Det er spesielt innen industrien og bygg og anlegg nedgangen har vært og vil komme, mens innen offentlig sektor fortsatt vil være en vekst i antall sysselsatte. Slik situasjonen er i dag har Norge en arbeidsledighet på 3,3 %. Med tanke på at Norge hadde en arbeidsledighet på 4,6 % i 2005, og når vi sammenlikner arbeidsledigheten i Norge i forhold til andre land, ser vi at Norge slapp ganske billig unna det hele. Finanskrisen rammet nok Spania hardest og ledigheten der har økt til hele 20 %. Mens Europalandene ligger jevnt på rundt ca 10 %... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsledighet i Norge | Eksamensoppgave

[37]
Brukernes anmeldelser
 • 26.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  fin oppgave. Hjalp meg mye på tantamen. fin å ha med seg som hjelpemiddel
 • 15.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette var virkelig en svært god oppgave. Anbefalles å kjøpe og lese - fantastisk!
 • 25.11.2015
  god til eksamensforbredelser
 • 15.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra :) ... kappa