Arbeidsledighet Samfunnsfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 4
 • 1270
 • PDF

Arbeidsledighet Samfunnsfag

Oppgaven inneholder hva en arbeidsledig er, hvorfor det finnes arbeidsledige, forskjellige typer arbeidsledighet, hvordan arbeidsledige kan være en utgift for staten og hvordan man kan minke arbeidsledigheten både blant unge og voksne.

Lærers kommentar

En god besvarelse som inneholder mange gode momenter.
Du bruker kilder og det er flott. Jeg ønsker kanskje flere referanser inne i teksten.
Du viser at du er strukturert og grundig.
En meget solid besvarelse.

Utdrag

ARBEIDSLEDIGHET

En arbeidsledig person er en person som ikke har inntektsgivende arbeid, men som prøver å få seg arbeid, og er klar til å komme seg i arbeid snarest mulig. Arbeidsledighet kan være et stort personlig problem for den som ikke finner seg jobb.
I Grunnlovens paragraf 110 står det klart: ”Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rætte for at ethvert arbeidsdyktigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.” Det er altså staten som skal legge til rette for at alle har arbeid. Det står også i menneskerettighetserklæringen at alle skal ha rett til arbeid, gode arbeidsvilkår og til vern mot arbeidsledighet... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsledighet Samfunnsfag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 12.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig bra skrevet! Mye bra informasjon som jeg trengte.
 • 21.03.2014
  veldig veldig bra kiiiz