Arbeidsledighet i 2009

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 5
 • 6
 • 1359
 • PDF

Arbeidsledighet i 2009

Halvdagsprøve i samfunnsøkonomi. Tema: Arbeidsledighet.

2009.

Oppgave 1.
Arbeidsledigheten har steget i Norge den siste tiden. Gjør rede for den arbeidsledigheten vi har i Norge i dag.

Oppgave 2.
Et viktig økonomisk mål for Norge er å ha lav arbeidsledighet. Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og vurder hvilke virkemidler som er best egnet til å redusere arbeidsledigheten.

Utdrag

Arbeidsledigheten har steget i Norge den siste tiden. Gjør rede for den arbeidsledigheten vi har i Norge i dag.
Jeg vil si Norge er inne i en periode med konjunkturledighet. Dette er en etterspørselsbestemt ledighet som skjer ved konjunkturnedgang. Dette er en ledighet som har oppstått pga finanskrisen, hvor etterspørselen etter varer og tjenester har sunket kraftig over hele verden. Konjunkturnedgangen rammer hele befolkningen, dette fordi at når folk får dårligere råd kjøper de mindre av nesten alle varer og tjenester. Det er de konkurranseutsatte eksportnæringene har måttet lidd mest av denne krisa, siden de som kjøper varer fra Norge også lider av denne krisa, og dermed ikke har midler til å handle.

Vi kan gå nærmere inn på hva konjunkturledighet egentlig er og hvordan den oppstår... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsledighet i 2009

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 15.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Akkurat det jeg trengte. Fått med mange sammenhenger og innfallsvinkler
 • 13.09.2010
  Denne fikk jeg bruk for under halvdags prøve i samfunnsøkonomi
 • 03.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  uh0wefhcuoe0ferjiosdoefjcdojoirfj
 • 05.06.2014
  Fantastisk! Hjalp meg veldig.