Arbeidsledighet | Fakta

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Samfunnsøkonomi
  • 5
  • 5
  • 657
  • PDF

Arbeidsledighet | Fakta

Oppgaven inneholder generell fakta om arbeidsledighet.

Utdrag

Konkurranseutsatte næringer:
Lønnskostnadene til bedriften blir for høye og de er også konkurranse utsatte bedrifter(konkurrerer med bedrifter utenlands) noe som fører til at de ikke kan sette opp prisene noe særlig, og blir dermed nødt til å minke produksjonen og si opp ansatte. Hvis lønnen er høyere enn likevektslønnen får vi arbeidsledighet. Etterspørselen blir lavere enn tilbudet.

---

Oppstår fordi den samlede etterspørselen etter varer og tjenester er for lav i samfunnet, blant annet fordi bedrifter ikke investerer like mye i maskiner og anlegg, i tillegg ønsker privatpersoner å spare mer med tanke på dårlige tider, noe som fører til at bedrifter ikke får solgt alle varene, som da må si opp noen ansatte.
Lønnsstivhet- Arbeidstakerne vil ikke gå med på en lønnsreduksjon med det samme.
I dårlige tider minker etterspørselen etter varer og tjenester noe som rammer hele økonomien.

Virkemidler mot etterspørselsbestemt ledighet:
- Redusere skattene
- Myndighetene øker sine utgifter- noe som fører til større behov for arb.kraft.

- Samlet etterspørsel = Privat etterspørsel + Offfentlig etterspørsel + etterspørsel fra utlandet... Kjøp tilgang for å lese mer

Arbeidsledighet | Fakta

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.