Teknikk og taktikk i håndball | Arbeidskravsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 5
  • 5
  • 1889
  • PDF

Teknikk og taktikk i håndball | Arbeidskravsanalyse

Del av en arbeidskravsanalyse for en håndballspiller. Denne arbeidskravsanalysen dreier seg om teknikk og taktikk.

Lærers kommentar

Mange gode poeng i teksten. Fin inndeling.

Elevens kommentar

Kunne vært bedre med eksempler og litt mer variert og faglig språk

Utdrag

Tekniske egenskaper består av spillerens psykiske, fysiske og koordinative egenskaper.

Ballspill stiller generelt høyt krav til god teknikk. Det er fordi man ikke bare har seg selv å tenke på, man har flere ytre faktorer å ta hensyn til som ballen, med- og motspillere. For en håndballspiller er det viktig å ha evnen til å opprettholde ballkontroll i svært trengte spillsituasjoner. Man må ha en godt utviklet evne til å treffe hensiktsmessige valg og utføre dem på hensiktsmessig måte, hver gang.
På søylediagrammet har vi derfor valgt å sette teknikk på 100% og taket som håndball. Det som skiller gode spillere fra de beste i håndball, er de som har utviklet evnen til å ta riktig valg, og deretter utføre valget med riktig teknikk.

Teknikk er sentralt innenfor alle idretter. Noen idretter er teknikk spesielt fremtredende, som for eksempel i høydehopp, kulestøt og 60m. I disse idrettene avhenger hele prestasjonen og resultatet god teknikk, ikke noe særlig taktikk, ettersom resultatet måles i... Kjøp tilgang for å lese mer

Teknikk og taktikk i håndball | Arbeidskravsanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.