Orientering | Arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse

Se flere anmeldelser 4 4 4 4 4 4 (3 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Idrettsfag Vg2

Fag

Treningslære 1-2

Karakter

5

Antall sider

6

Antall ord

2301

Filformat

PDF

Orientering | Arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse

Arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse i orientering med gode forklaringer og begrunnelser for hvilke egenskaper og ferdigheter som er viktig for en orienteringsløper.

Lærers kommentar
Fin illustrasjon. Du har også tatt med kap. profil. Bra.

Synes søylenes innbyrdes forhold stemmer bra i idretten din. Du har gode og reflekterte kommentatrer som bygger på treniongslæreteori. BRA!

Bra refleksjon på kapasitetsanalysen også.

Flott du har med kilder.

Innhold
Arbeidskravsanalyse
Aerob utholdenhet
Anaerob utholdenhet
Maksimal muskelstyrke
Muskulær utholdenhet
Hurtighet og spenst
Bevegelighet
Løpsteknikk
Orienteringsteknikk
Taktikk
Psykologiske egenskaper
Koordinasjon
Kapasitetsanalyse

Utdrag
For å nå nasjonalt nivå i D17-18 i orientering er det flere ting som er viktig:
• Noen som støtter meg økonomisk – reising er dyrt
• noen som gir meg mental støtte
• noen som kan gi meg råd og veiledning
• Pågangsmot er viktig, man må se lyst på ting
• Selvtillit er viktig – tror man at noe er umulig, blir det fort umulig
• viljestyrke
• vite hva jeg driver med – kunnskap og treningsintelligens
• Kartforståelse
• Både fysisk og mental styrke
• Talent
• Men også: Man må ha det gøy og oppleve glede!... [Les mer nå]