Aqua sammendrag kap. 3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • Godkjent
 • 1
 • 357
 • Word2003

Aqua sammendrag kap. 3

Sammendrag av kapittel 3 om kjemiske reaksjoner.

Utdrag

Kjemiske reaksjoner
- Gjennomgripende endring av et stoff. Eksisterende bindinger brytes og nye lages.
- Kan skrives som: Reaktant1 + Reaktant2  Produkt1 + Produkt2.
- For eksempel 2H2O + O2  2H2O.
- Reaktantene og produktene kan være i forskjellige faser; fast(s), væske(l), gass(g), løst i vann(aq).

Syre-basereaksjoner
- En syre er et stoff som danner H+ -ioner når den kommer i vann.
- En base er et stoff som danner OH- -ioner når den kommer i vann.
- Dette blir kalt protonoverganger. Fargeindikatorer viser om en løsning er sur eller basisk.
- HCl + H2O  Cl + H3O+
- HN3 +H2O  NH4+ + OH-... Kjøp tilgang for å lese mer

Aqua sammendrag kap. 3

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 17.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Et helt greit sammendrag. Hjelper som repetisjon før morgendagens prøve.
 • 18.10.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra sammendrag,oversiktlig. Var til mye hjelp.
 • 18.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  takk, fint sammendrag