Analyse av novellen Fru M

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 8
 • 2675
 • PDF

Novelleanalyse, Tolkningsoppgave: Analyse av novellen Fru M

Dette er en analyse av novellen Fru M som er skrevet av Kjell Askildsen. Oppgaven er hentet fra eksamen i norsk, november 2009.

Lærers kommentar

Bevarelsen er et relevant svar på oppgaveinstruksen, og teksten fungerer godt som en helhet. Eleven har skrevet en selvstendig og original tolkning, men tolkningen er for svakt begrunnet til at man kan få en karakter som ligger over middels. For å heve nivået, må man i større grad tolke novellen med utgangspunkt i det som faktisk står i teksten. Bruk av kilder for å sette Askildsens forfatterskap og temaer inn i en sammenheng kan også bidra til å heve nivået.

Studienetts kommentar

Denne elevbesvarelsen er blitt rettet, kommentert og vurdert av Studienetts fagredaktører. Kommentarene tar for seg både de språklige, innholdsmessige og formmessige sidene ved teksten. Du kan bruke den lærerkommenterte besvarelse til å se hvordan en oppgave er blitt kommentert og vurdert. Ved å følge anvisningene i kommentarene, kan du unngå å gjøre de samme feilene, og du kan la deg inspirere av det som er godt gjennomført. Den lærerkommenterte besvarelsen kan hjelpe deg til å skrive bedre oppgaver i fremtiden.

Utdrag

Oppgave 2
Novelletolkning av ”Fru M” av Kjell Askildsen
Novellen “Fru M” omhandler to personer. De har et uvanlig sosialt forhold til hverandre. Fru M handler mat til den gamle to ganger i uken. En dag når Fru M kommer med varer, ligger den gamle på gulvet med forslått kne. Hun hjelper han med mat og drikke, dessuten skifter hun omslaget på kneet hans. Hun fungerer som en pleierske de neste dagene. De tuller og spøker litt. Den gamle syns Fru M trekker slutninger på et litt spinkelt grunnlag når hun sier at han minner henne om sin far. Etter noen dager blir den gamle frisk. Fru M leser i hånden til den gamle. Hun ser granskende på han og sier at han egentlig skulle vært død for lenge siden.

Denne novellen har et alvorlig tema. Novellen handler egentlig om en mann som er blitt dement. Forholdet mellom far og datter har med årene blitt dårlig. Datteren gjør sin plikt med å besøke sin far som er en gammel sta mann. Han vil ikke på sykehus eller gamlehjem. Han vil bo hjemme i vante omgivelser og klare seg selv. Datteren har for lengst innsett at den gamle har glemt alt det som før var en del av hverdagen hans. Demens bringer med seg mange ”tragedier” når det rammer et familiemedlem. De sosiale relasjonene disse to menneskene har, virker unaturlige. Det er en datter som nesten ikke kjenner sin far, og en far som ikke kjenner igjen sin datter. Temaet er demens og hvordan demens kan ramme en ellers... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av novellen Fru M

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 17.06.2010
  bra tolkning god besvarelse
 • 17.11.2010
  Skrevet av Elev på Vg1
  takker så mye for den ;)
 • 16.02.2017
  En del relevant innhold
 • 22.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra å se hva som var feil og burde rettes, hjalp veldig :-)