Analyse av episk tekst

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 793
 • Word2003

Sammendrag: Analyse av episk tekst

Oppgaven inneholder en oppskrift på analyse av episke tekster. Her får du en steg for steg oppskrift for hva en analyse skal inneholde som du kan bruke når du selv skal analysere en episk tekst.

Innhold

I. Innleiing
II. Kort handlingsreferat
III. Analysedel
IV. Avslutning – konklusjon

Utdrag

I. Innleiing
Presentere teksten (forfattar, tittel, årstall for utgjeving)
Skriv gjerne kort om forfattaren
Her kan du også seie litt om kva du meiner tema er
II. Kort handlingsreferat
Referer kort hovudhandlinga, (ha hovudfokus på det som er viktig for analysen din, nemleg å vise temaet, men ikkje ha med eigne meiningar, tolkingar her)
III. Analysedel
Denne delen av oppgåva skal vere ei begrunning for det du meiner tema er. Her skal du vise korleis dei ulike verkemidla i teksten støttar opp om tema (viktig!). Du må ”plukke teksten frå kvarandre”, analysere han for å finne verkemidla.
Komposisjon/oppbygging av teksten
Korleis byrjar fortellinga?
 In-medias.res (startar midt i handlinga utan forklarande innleiing)?
 Skildrande (person- eller miljøskildring)?... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av episk tekst

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 29.08.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det hjalp meg mye, tusen takk :)
 • 26.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne kan hjelpe meg masse:)
 • 30.09.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  tusen takk, dette hjalp meg