Analyse av "Prinsessen på erten"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1365
 • PDF

Eventyranalyse: Analyse av "Prinsessen på erten"

Her har du en eventyranalyse av "Prinsessen på erten" skrevet av H.C. Andersen. Oppgaven begynner med å redegjøre for H.C. Andersens liv og virke. Dernest analyseres eventyrets oppbygging, miljø, personer, sjangertrekk, symboler og motiv. Her får du også hjelp til å analysere temaet og å tolke "Prinsessen på erten".

Utdrag

Analyse av ”Prinsessen på erten” skrevet av H.C. Andersen
H. C. Andersen (1805-1875) vokste opp i fattige kår i Odense og fikk kun sporadisk skolegang. Han rakk å skrive flere romaner, selvbiografier, reiseskildringer, tekster for scenen, og over 900 dikt før han ga ut de første 4 eventyrene i et hefte i 1835, deriblant ” Prinsessen på erten”. Samme år ga han også ut romanen ”Improvisatoren” som regnes for å være hans store debut som forfatter. Først flere år senere fikk han sitt gjennombrudd som omreisende eventyrforteller med magisk fortellerstemme, og som han selv uttrykte; ”først ved min læsning kom mine digtninger i den rette belysning.”
H.C. Andersens diktning var påvirket av romantikken og nasjonalromantikken hvor diktning skulle skapes ut ifra følelser, fantasi og opplevelser, med natur og folkeliv i høysete. H.C. Andersen viser også i eventyrene hvordan intuisjon, anelse og fantasi inspirerte hans geniale dikterevne. Hans frie folkelige språk og personlige stil var særegent og banebrytende. Enkelte av hans eventyr skal ha hatt kilder fra folkeeventyr og historier han selv hadde hørt, der iblant ”Prinsessen på erten”.

Eventyrets ytre komposisjon består av en kort innledning og avslutning. Hoveddelen består av 7 små avsnitt, to på kun en linje. Den indre komposisjonen består i en konflikt som handlingen bygger seg opp rundt; Hvordan finne en ekte prinsesse? Innledningen bekrefter konflikten med prinsen kan ikke se utvendig om prinsessene er ekte. Med dronningens ertetest øyner vi en løsning på konflikten og med prinsessens svar neste morgen avklares konflikten... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av "Prinsessen på erten"

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 28.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kjempeanalyse av prinsessen på erten, fikk 5 i Norsk når jeg endra litt på den! :) Goodie ;) Tok med aktantmodellen osv :)
 • 03.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Meget bra skrevet stil. Hjalp meg veldig når jeg skulle skrive tentamen i norsk. Lite feil og gode formuleringer.
 • 16.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra :) hjalp meg mye med fremføringen jeg hadde om eventyret :)
 • 06.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Godt språklig ordforråd og god flyt i teksten.