Kjærlighet | Analyse

Se flere anmeldelser 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 (5 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Norsk

Karakter

5

Antall sider

4

Antall ord

2230

Filformat

PDF

Romananalyse: Kjærlighet | Analyse

Romananalyse av Hanne Ørstaviks roman "Kjærlighet".

Denne analysen er delt opp i undertitler, hvor du først får introduksjon til handlingen og hovedpersonene. Deretter utdypes språklige virkemidler, synsvinkel, tema, motiv og budskap.

Lærers kommentar
Dette var en meget utdypende analyse og godt formulert. Det eneste du ikke er innom er komposisjon ( tid, tidsforhold,handlingsmønster- parallellhandling).

Språklig er det jevnt bra. Noen skjemmende skrivefeil av typen liten forbokstav i egennavn. Litt rusk i setningsoppbyggingen.

Innhold
- Om forfatteren
- Handlingsreferat
- Vibeke
- Jon
- Språklige virkemidler og synsvinkel
- Tema
- Motiv
- Budskap

Utdrag
Hanne tar betraktning av at vi står utenfor handlingen og er skrevet i tredje persons synsvinkel, altså er den autoral. Hun har skrevet slik at vi ser gjennom perspektivet til Jon og Vibeke. Hun bruker avsnitt til å skille mellom de. Av den grunn skulle en tro synsvinkelen var allvitende, men da hadde vi også fått vite hva alle de dem møter på veien tenker og føle, noe vi ikke gjør.
Det er veldig enkelt å danne seg et bilde av Jon og Vibeke. Hanne bruker språket som virkemiddel, og er ekstrem på å forklare... [Les mer nå]