Analyse av Brasils Økonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomi og ledelse
  • 6
  • 8
  • 2469
  • PDF

Artikkel, Prosjektoppgave: Analyse av Brasils Økonomi

Oppgaven gir et innblik i Brasils økonomi og svarer på sentrale spørsmål innenfor videre utvikling av brasils økonomi.

Her får du informasjon om hovednæringene i landet, finanskrisens påvirkning på økonomien, skatter, arbeidsmarked og finansmarked.

Lærers kommentar

Veldig bra skrevet, du har pekt på de sentrale poengene innenfor økonomien og har gått grundig inn i de ulike elmentene i den brasilianske økonomien.

Lite forbedrings potensial.

Innhold

Viktige nøkkeltall i Brasils økonomi i dag
Hvordan ligger Brasil an sammenlignet med andre land økonomisk sett?
Hva har gjort Brasil til det landet det er i dag, økonomisk sett?
Kort om Brasils økonomiske tilstand
Hvilke hovedindustrier har Brasil?
Hvilke virkinger har finanskrisen på Brasil?
Hvordan har veksten vært i landet i det siste?
Er Brasil tjent med globalisering og frihandel? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Hvordan er skattenivået i landet?
Kort om Arbeidsledigheten
Hvordan er finansmarkedet?
Hva kan Brasil gjøre for å fordele inntektene mer jevnt over befolkningen?

Utdrag

Hvordan er skattenivået i landet?
Skatte nivået i Brasil for en arbeidsgivers lønn ligger på ca: 37,3% hvorav 28,8% går til pensjons fondet og de resten 8,5% går til prosjekter til staten (eks infrastruktur). En vanlig ansatt som jobber i Brasil betaler omtrent 7,65-11% av lønnen i skatt.
(Kilde: http://www.worldwide-tax.com/brazil/brazil_taxes.asp)
Dette viser at skattenivået for arbeidsgivere er mye høyere enn de ansatte. Noe som også kan bevise at lønnsfordelingen er veldig dårlig, siden de er nødt til å skatte arbeidsgivere så mye.
På the economist står det at Brasil har en topp skatt på 27,5 % , dette gjør at jeg er litt usikker på begge kildene.


Kort om Arbeidsledigheten
Arbeidsledigheten i Brasil ligger på 7,6 %. Jeg vil anta at Brasil består av mange typer ledighet, som klassisk ledighet, etterspørselsbestemt ledighet, friksjonsledighet og ikke minst sesongledighet, som jeg tror er spesielt veldig sentralt i Brasil. Sesongledigheten forekommer ofte, spesielt i turistområder, hvor det er spesielle perioder folk reiser mer enn vanelig. Siden Brasil er veldig avhengige service næringen er sesongledigheten et åpenbart problem i Brasil, for ikke mange tjener nok penger i sesongen til å leve et verdig liv resten av året.

Hvordan er finansmarkedet?
Finansmarkedet har utviklet seg enormt positivt de siste årene med Lula regjeringen sittende ved makten. Regjeringen gikk inn for å redusere gjelden betraktelig for å slippe å betale store summer i renter hvert år. Eksperter mener at Brasil har opplevd en slags ”boom” innenfor økonomien, noe som har mye sammenheng med resten av verdens positive vekst. Brasil har store konkurrenter som Kina, Brasil har en veldig lukket økonomi, men den stadige globaliseringen fører til at det dukker opp konkurrenter som presser markedet og gjør konkurransen større.
Brasil har som sagt fulgt en god finanspolitikk og sørget for at de har tilpasset offentlige inntekter og utgifter på en måte slik at den samlede etterspørselen etter varer og tjenester blir passe stor... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av Brasils Økonomi

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 04.02.2014
    kan umlig ha fått 6 i samfunnsøkonomi, liten selvstendig drøfting, ingen ordentlig kildehenvisning. Har likevel grei fakta og statistikk over økonomien i Brasil.