Anabole Steroider | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kroppsøving
 • 4
 • 4
 • 1247
 • PDF

Anabole Steroider | Sammendrag

Her finner du et sammendrag som handler om anabole steroider. I sammendraget kan du bl.a. lese om sammenhengen mellom bruken av anabole steroider, vold og aggresjon. Sammendraget kommer inn på begrepet steroid raseri og andre psykiske bivirkninger til anabole steroider. I sammendraget kan du også lese om forskjellige voldstuttøvelser som er begått med anabole steroider innblandet i saken.

Innhold

Anabole stereoider
Vold
Psykiske bivirkninger ved bruk av anabole stereoider
Undersøkelser om anabole stereoider
Eksempler på voldshandlinger hvor AAS kan ha vært en medvirkende årsak
Konklusjon

Utdrag

”For lite testosteron er dårlig, for mye er også dårlig, men akkurat passe er perfekt, sier forskningsleder Barbara Ehrlich ved Yale-universitetet i Connecticut.”3 Det kan vise til at dersom man har et høyt nivå av steroider, har man også høyt nivå av testosteron og det kan ødelegge nervecellene. Når du mister hjernecellene, mister du samtidig funksjonsevnen. Det å dope seg med testosteron vil ha en langsiktig virkning på hjernefunksjonen.

I 1992 ble det vurdert om bruken av dopingsmidler burde kriminaliseres. Grunnen til å kriminalisere bruken av dopingsmidler, var sammenhengen mellom bruken og voldelig atferd. Mange tok avstand fra en slik kriminalisering, derfor ble det i 2002 oppnevnt en arbeidsgruppe for å innhente faglige vurderinger og for å finne ut om det hadde sammenheng. Jeg de fikk i oppgave å innhente de viktigste forskningsresultatene som berører spørsmålet om en eventuell sammenheng mellom AAS og økt risiko for aggresjon og voldelig
• D en medisinske litteraturen som foreligger gir et klart svar på at lave dopingdoser ikke gir økt aggresjon.
• Når det gjelder bruken av høye doser, så er dette mer uklart. De fleste finner det uetisk å utføre slike studier ved å måtte tilføre forsøkspersoner høye doser AAS ved eksperimentelle studier. Det er ikke sikkert at en medisinsk forskning hadde vært i stand til å finne noe svar på dette.
• Når det gjelder vold der AAS brukere er involvert, er det mulig det foreligger en medisinsk årsak til volden.
• Det er mulig det også er andre faktorer enn bruken av anabole steroider som kan bidra til aggresjon og voldshandlinger. I de miljøene der... Kjøp tilgang for å lese mer

Anabole Steroider | Sammendrag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 07.11.2010
  hmm...... Oppgaven er helt grei , men teksten kunne vært lenger.
 • 10.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa