Notater om 1. verdenskrig.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Ungdomsskolen 10. klasse
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1669
 • Word2007

Sammendrag: Notater om 1. verdenskrig.

Opgpaven inneholder notater om 1.verdenskrig, ut ifra pensum til historie på ungdomsskolen. Notatene kommer blant annet inn på årsakene for første verdenskrig, alliansene i krigen, krigen i Norge og fredsforhandlingene i Versailles.

Lærers kommentar

Svært bra arbeid.

Studienetts kommentar

Kilder mangler.

Innhold

Årsaker til første verdenskrig
Alliansene
Skuddene i Sarajevo og mobilisering/opprustning
Våpen under krigen
Første verdenskrig i Norge
Krigen i de ulike verdensdelene
USAs rolle i krigen
Det tyske sammenbruddet
Fredsforhandlingene i Versailles
Konsekvenser/følger av første verdenskrig

Utdrag

Årsaker til første verdenskrig
Bakgrunnen for 1. verdenskrig:
- Stormaktenes(Storbritannia, Frankrike) kappløp for å skaffe seg kolonier(et annet land okkuperer et annet), der Tyskland ikke hadde nådd så langt som Storbritannia og Frankrike. Den tyske keiseren(bestemmer i Tyskland) ønsket kolonier, særlig i Afrika.
- Det var konkurransen om å lede den industrielle utviklingen, der Tyskland ble større enn Storbritannia, en konkurranse som førte til kappopprustning mellom de to statene. Tyskland bygget seg krigsflåte med store slagskip. Storbritannia oppruster og allierer(skal samarbeide/gå sammen) seg med Frankrike og Russland.
- Alliansene
- Nasjonalismen(følelser for eget land) var sterk i Europa, spesielt på Balkan. Mange små stater ønsket å bli egne nasjonalstater, eks. Serbia.
- Skuddene i Sarajevo var en utløsende faktor til første verdenskrig.

Alliansene
I 1914 fantes det to store allianser i Europa som stod mot hverandre. På den ene siden var det Frankrike, Storbritannia og Russland(kalles trippelententen). På den andre siden var det Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia(kalles gjerne trippelalliansen)... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om 1. verdenskrig.

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 20.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:))))
 • 19.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa