Sammendrag om anatomi og idrettsskader

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Treningslære 1-2
 • Ingen karakter gitt
 • 14
 • 3093
 • PDF

Sammendrag om anatomi og idrettsskader

Sammendrag om anatomi i forbindelse med gymnastikk og trening. Sammendraget tar for seg hvordan kroppen er bygget opp, hva de ulike delene av kroppen har som funksjon, samt idrettsskader. I tillegg presenteres de viktigste momentene i spenst- og hurtighetstrening i stikkordsform.

Elevens kommentar

Mangler noen få læringsmål.

Innhold

Kroppens oppbygning og funksjon
Celle, vev, organ, organsystem og organisme
- Støtte- og bindevev
- Epitelvev og membraner
- Muskelvev
- Nervevev
Åndedrettsystemet
Sirkulasjonssystemet
Idrettsskader
Behandling av akutte skader
Behandling av belastningsskader
Forebygging av idrettskader
Vanlige idrettskader
Spensttrening
Hurtighetstrening

Utdrag

Celle, vev, organ, organsystem og organisme:
• vite hvordan en celle er bygd opp, og hvordan den fungerer
• vann, protein, karbohydrater, fett og arvestoffer
• proteiner fungerer som som både byggesteiner og enzymer
• karbohydrater fungerer som energi
• fettet er viktig energikilde samt at fettet oppretter skillevegger
• cellemembraner velger hvilke stoffer som får passere inn til cellen
• cellekjernen styrer cellen, her ligger også arvestoffet
• kjernen består av DNA og proteiner
• cytoplasma
• inne i cytoplasma er det organeller
• organellene har forskjellige oppgaver
• f.eks mitokondrier som står for energi omsetningen
• ribosomer sørger for at aminosyrene blir satt sammen til proteiner
• proteiner som cellene skal skille ut samler seg ved plasma nettverket
• lysosomer er blærer som bryter ned stoffer cellene ikke har bruk for
• Golgiapparatet danner også blærer, men disse er med stoffer som skal ut av cellene
• vite hvilke typer vev kroppen består av (fire ulike typer)
• epitelvev, muskelvev, støtte og bindevev, nervevev
• kjenne til oppbygningen av skjelettet samt hvilke fire typer knokler som finnes i kroppen
• flate
• uregelmessige
• korte knokler
• rørknokler
• kjenne til ulike typer ledd og kunne forklare oppbygningen av følgende ledd... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag om anatomi og idrettsskader

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 04.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra oppsummering! Skal ha treningslæretentamen og det er supert å kunne lese en oppsummering av de nesten 400 sidene. Da er det lettere å huske!
 • 14.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra bra skrevet jeg digger denne veldig mye har hjulpet meg veldig
 • 09.02.2014
  Veldig bra! Dette var akkurat det jeg var ute etter.
 • 30.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!