9.2 Alkoholers egenskaper | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 5
 • 5
 • 891
 • PDF

9.2 Alkoholers egenskaper | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 9.2 Alkoholers egenskaper, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1" (2007). I elevforsøket blir tatt stilling til ulikheter mellom forskjellige alkoholer med hensyn viskositet, løselighet, brennbarhet og lukt. Oppgaven er et godt eksempel på en god kjemirapport.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hvilke likheter og hvilke forskjeller er det i egenskapene (viskositet, løselighet, lukt og brennbarhet) til de tre alkoholene metanol, etanol og propan-1-ol?

Innhold

Bakgrunnsteori
Problemstilling
Utstyr
Sikkerhet
Fremgangsmåte og observasjoner
Resultater og spørsmål
Diskusjon
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

Vi så at vannet ble løst opp i metanol. Løseligheten skyldes de små molekylene og OH- gruppen i CH3OH, som danner hydrogenbindinger til vannmolekyler. OH- gruppen gjør altså

molekylet polart, og ettersom vann også er et polart løsemiddel, ble vannet løst opp i CH3OH (polare stoffer løser polare stoffer og motsatt: likt løser likt).

Alkoholer har høyere kokepunkt enn alkaner med like mange karbonatomer. Det skyldes hydrogenbindingene som er mellom – OH gruppene i alkoholene. Utover i serien av enverdige alkoholer blir virkningen av – OH gruppen mindre enn virkningen av den økende hydrokarbonkjeden. Kokepunktet for alkoholene blir derfor mer alkanenes utover i serien. Vi kan dermed konkludere med å si at propan-1-ol har høyere kokepunkt enn etanol, som igjen har høyere kokepunkt enn metanol. Jeg vil anta at desto høyere kokepunkt det er for en alkohol, desto lenger vil flammen vare.

Denne øvelsen kan brukes til å skille mellom de tre alkoholene propan-1-ol, metanol og etanol, ved å studere flammene deres eller ved å lukte på dem. Det var ingen forskjell på viskositeten (som vi observerte) til de tre alkoholene. Under ser dere en liten del av tabellen på side 3, som viser... Kjøp tilgang for å lese mer

9.2 Alkoholers egenskaper | Rapport

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 12.04.2019
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt grei rapport, hjalp meg ikke noe særlig da det meste står i kjemiboka, i tillegg til at jeg synes det mangler en del drøfting om hvorfor. Spørsmålene til forsøket mangler også.
 • 03.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  Meget bra skrevet! Kanskje skrivet litt mer i diskusjonsdelen.
 • 14.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:)
 • 18.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  utfyllende og til stor hjelp