Alkohol og rusmisbruk | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 4
 • 3
 • 946
 • PDF

Alkohol og rusmisbruk | Artikkel

Dette er en artikkel som handler om årsaker og virkemidler til rusmisbruk på det mentale, fysiske på både mikro- og makroplanet. Her kan du bl.a. lese om hvilke rusmidler man ofte snakker om i forbindelse med rusmisbruk. I tillegg kan du lese om mikroplanet, hvor det står informasjon om sykdomsteori, psykologiske symptomteorier, atferdsteorier og stemplingsteorier. Videre finnes informasjon om makroplanet.

Innhold

Alkohol og rusmissbruk

Mikroplanet
- Sykdomsteori
- Psykologiske symptomteorier
- Atferdsteorier
- Stemplingsteorier

Makroplanet
- Tilgjengelighetsteorien
- Sosiologiske symptomteorier

Utdrag

Når vi snakker om rusmisbruk, må vi også ha en definisjon av hva rusmisbruk betyr. Rusbruk kan vi definere som begrenset, kontrollert bruk av legale rusmidler, mens rusmisbruk kan defineres som ukontrollert inntak av illegale rusmidler. Vi kan også knytte begrepet rusmisbruk til situasjoner der omgivelsene reagerer på en spesiell type rusbruk. For eksempel ville ikke alle ungdommer reagert på at noen røykte hasj på en typisk ungdomsfest, mens de samme personene derimot ville reagert hvis de gjorde det om til en hverdagslig ting.

Men hvorfor blir noen rusmisbrukere? Det er flere grunner som vi kan begrunne med enkle allmennkunnskaper som vanskelig barndom, dårlig miljøpåvirking, genetiske forhold eller medisinske grunner som kan på det fysiske eller psykiske. Det kan også være enklere grunner som rene tilfeldigheter og dårlig selvkontroll.
Nå når vi skal finne årsaker og problemer på rusmiddelproblemer er det nødvendig å trekke in mer spesifikke teorier, først på mikroplanet.

...

Psykologiske symptomteorier ser misbruket som et symptom på underliggende og skjulte psykologiske problemer. Misbruket kan forklares som sterke negative opplevelser personen opplevde i barndommen. Dette kan ende som traumer som blir fortrengt av hjernens forsvarmekanisme, men det er vanskelig å holde de helt borte og da kan rusmidler hjelpe å fortrenge dem. Dette kan hjelpe på kort sikt, men i lengden kommer de tilbake sterkere og til slutt blir personen avhengig av rusmiddelet han/hun bruker. De traumene som en person opplever fra barndommen er som oftest fra barndommen i perioden fra Maslows 2 til 4 steg, når barnet trenger trygghet, kjærlighet og... Kjøp tilgang for å lese mer

Alkohol og rusmisbruk | Artikkel

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 18.04.2012
  har tentamen imårgen. har fått hint fra lærer at det blir noe med alkohol og rusmisbruk.
 • 30.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  det står mye relevant stoff i oppgaven, men mye oppramsing fra boken
 • 10.04.2016
  En god hjelp i mitt arbeid!
 • 21.04.2014
  e5rdf6trfg6tgf6tg6tfg6tfg