Alderdom straffes i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 8
 • 2405
 • PDF

Artikkel: Alderdom straffes i Norge

Hvordan eldre har det i dagens Norge.

Utdrag

Alderdom straffes i Norge!

Oppgaven i sosialkunnskap omhandlene livsfasene og sosialisering i samfunnet med hovedvekt på eldre og alderdom. Temaene vi kommer til å gå inn på er jobb, familiære forhold, selvfølelse hos de eldre og kommunale tilbud.
Sosialisering er en livslang prosess, og alderdom er det siste leddet i denne prosessen. Grunnpilarene i sosialiseringen er normer, verdier og regler, som er ilagt samfunnet, og som dermed former individene. Dette gjør at individene blir en del av samfunnet eller en kultur. Gjennom sosialiseringsprosessen, som en går igjennom, får en kunnskaper, ferdigheter og meninger, som er nødvendige for at en skal kunne fungere og bli akseptert som et medlem i samfunnet. Atferden vår blir justert ved sanksjoner. Det som kan være en viktig faktor for hvordan alderdommen utarter seg og hvordan det enkelte eldre individ oppfatter sin hverdag og tilstand, kan spores tilbake til både primær- og sekundærsosialiseringen. Det er altså et faktum at sekundærsekulariseringsprosessen foregår hele livet, ved at vi kontinuerlig tilpasser oss samfunnet, andre mennesker og vi blir spesialister til å tilpasse oss.

Alderdom er et stadium som de fleste mennesker når i løpet av livet. Men når en selv anser seg som gammel, vil være individuelt, og kan variere hos den enkelte, på grunn av ulike faktorer. Den samfunnsbestemte definisjonen på når et individ anses som ”gammel”, er ved alder først fylte 55 år, og senere ved alder fylte 67 år... Kjøp tilgang for å lese mer

Alderdom straffes i Norge

[25]
Brukernes anmeldelser
 • 26.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Hjelper i stor grad til heldagsprøven i sosialkunnskap hvor vi fikk "de eldre i samfunnet" som team ;) Nok en gang, veldig bra!
 • 05.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var en bra skrevet oppgave. Mitt intrykk er at oppgaven ikke er fra vg3, men heller fra ungdommskolen eller vg1. Mye bra info, og et bra oppsett.
 • 20.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  haha enig ……………………………….
 • 26.05.2014
  bra greier dette.....