RLE: Aktiv dødshjelp

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

RLE: Aktiv dødshjelp

Oppgaven inneholder et sammendrag og arugmentasjon for og mot aktiv dødshjelp. I tillegg går oppgaven kort inn på hva ulike religioner mener om aktiv dødshjelp.

Innhold

Aktiv dødshjelp
Argumenter for aktiv dødshjelp
Argumenter mot aktiv dødshjelp
Kristendommen
Jødedommen
Islam
Kilder

Utdrag

- Respekten for retten kvart menneske har til sjølv å bestemme. Når eit menneske blir alvorleg sjuk og over tid har eit sterkt ønske om å døy, må pasienten sjølv få avgjere om livet har noko meining, og kva som vil vere verdig død. Ingen andre kan dømme kva som er rett og gale
- Vi skal vise medkjensle til menneske som lir. Når livet går mot slutten, er det umoralsk å forlengje lidinga til pasienten unødvendig når ein veit at vedkommande har kort tid att, og pasienten sjølv ønsker å døy
- Ikkje-diskriminering av sjuke og rettferd for alle er viktige prinsipp. Dersom ein pasient ønskjer å døy, men ikkje er i stand til å ta sitt eige liv, er det rettferdig å hjelpe vedkommande. Sjølvmord er ikkje straffbart i Noreg, og andre som ikkje er hjelpelause, har denne utvegen
- Aktiv dødshjelp skjer i det skjulte, og derfor bør det bli lovleg. Det er betre at vi får reglar og retningslinjer for når og korleis aktiv dødshjelp kan gå føre seg. Da kan vi kontrollere at det ikkje skjer noko som er imot ønsket til pasienten... Kjøp tilgang for å lese mer

RLE: Aktiv dødshjelp

[18]
Brukernes anmeldelser
 • 14.06.2011
  dette var en nokså bra oppgave som viser til for/imot dødshjelp. Men var besvart i korte trekk. Ikke mye utfyllende
 • 03.05.2010
  En utrolig bra tekst med mye informasjon for eventuelt en større oppgave innenfor aktiv dødshjelp! anbefales!
 • 28.05.2014
  Hjalp kjempe mye til oppgaven min!
 • 13.05.2014
  supert, meget bra skrevet, takk