Aerob og anaerob celleånding | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 5
 • 7
 • 2335
 • PDF

Aerob og anaerob celleånding | Sammendrag

Her finner du et sammendrag om celleånding. Sammendraget beskriver forskjellige aspekter som er sentrale under emnet celleånding, og gir derfor en god forståelse og et bra overblikk over dette naturvitenskapelige emnet. I sammendraget kan du bl.a. lese om metabolismen, aerob celleånding, anaerob celleånding, kosthold og omsetning av næringsstoffer. I tillegg beskriver sammendraget de viktige elementene: glykolyse og sitronsyresyklusen.

Innhold

METABOLISME= anabolisme + katabolisme
Aerob celleånding
Krebssyklusen
Anaerob celleånding
Kostholdet og omsetning av næringsstoffer
- Maten inneholder makro- og mikronæringsstoffer
- Hva er et sunt kosthold?
Forbrenning

Utdrag

Summen av alle prosessene der energi og byggesteiner blir bundet eller frigjort, kaller vi metabolismen, stoffskiftet. Metabolismen består av to hoveddeler: anabolismen og katabolismen. Anabolisme: oppbygningen av små molekyler til store molekyler kalles anabolisme. Katabolisme: nedbryting av store molekyler til små molekyler kalles katabolisme. I katabolismen blir større molekyler brutt ned til mindre byggesteiner som kan brukes i kroppen eller brytes videre ned i celleåndingen. Hver eneste av delreaksjonene i metabolismen blir katalyser av et spesifikt enzym.
Celleånding kan foregå aerob, med oksygen, eller aerobt, uten oksygen.

METABOLISME= anabolisme + katabolisme

Mat gir byggesteiner og energi, og maten vi spiser kommer fra autotrofe og heterotrofe organismer. Energien som frigjøres i celleåndingen, blir lagret som ATP (adenosintrifosfat), NADH (nikotinamid-adenin-dinukleotid) og FADH2 (flavin-adenin-dinukleotid). I kroppen blir næringsstoffene vi spiser, brutt ned til byggesteiner, energi og avfall. Det skjer ved katabolismen. Så blir byggesteinene og energien bygd sammen ved anabolske prosesser.

Aerob celleånding

I aerob celleånding er oksygen nødvendig. Mange dyr har gassutvekslingsorganer og et sirkulasjonssystem som sørger for at oksygen kan transporteres inn i og rundt omkring kroppen, og at avfallet etter celleåndingen – karbondioksidet – blir fraktet ut, Planter også, der diffunderer luft med oksygengass og karbondioksidgass ut og inn gjennom spalteåpningene. Aerob nebrytning av glukose består av mange delreaksjoner. Vi grupperer dem i tre hoveddeler:
- Glykolysen
- Krebssyklusen
- Oksidativ fosforylering

Glykolusen: nedbryting av glukose
Glukolysen foregår i cytosol, cellevæsken. Glukose er den første forbindelsen i den hoveddelen vi kaller glukolysen. Glykolsysen skjer likt enten om det den skjer aerobt eller anaerobt.
Nedbrytningen i glykolysen skjer gjennom elleve delreaksjoner. For hver delreaksjon er det nødvendig med spesifikke enzymer. Energien fra to ATP- molekyl blir brukt til å koble to fosfatgrupper (P) til et glukosemolekyl, og vi får et ustabilt, energirikt molekyl av fruktose 1.6-bifosfat (6C). Fruktose blir raskt spaltet i to molekyler triosefosfat (trekarbon, 3C). i neste delreaksjon blir triosfat omdannet, og energi blir frigjort. Noe av denne energien blir brukt til å binde 4 elektroner og 2 H+- ioner og danne 2 molekyler energirikt NADH. Samtidig blir 4 ADP, 4 P, to P fra triosefosfatene og to frie P, og mer energi fra omdanningen av triosefosfatene bundet sammen slik at vi får 4 ATP. De to trekarbonforbindelsene som er dannet etter at energi og fosfat er fjernet, er to molekyler pyrodruesyre (3C). Ett molekyl glukose (6C) ble altså spaltet i to molekyler pyrodruesyre (3C) samtidig som energi er overført til flere energibærende molekyler. Energiutbytte ved nedbrytningen av et... Kjøp tilgang for å lese mer

Aerob og anaerob celleånding | Sammendrag

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 03.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  kommer til nytte på en treningslæreeksamen !
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  4 av å øve på arket!
 • 26.05.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 19.02.2015
  veldig bra . kort og godt