Absorpsjon av stråling | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 4
  • 3
  • 379
  • PDF

Absorpsjon av stråling | Rapport

Her finner du en rapport fra et forsøk i naturfag som handler om absorpsjon av stråling. Hensikten med forsøket var undersøke hvordan ulike typer stråling, alfa; beta og gamma, har forskjellige evner til å trenge gjennom stoffer. Forsøket bruker en geigermåler til å løse problemstillingen.
I denne rapporten kan du lære mer om de forskjellige typer av stråling, og litt om hvilke egenskaper de har.

Innhold

Hensikt
Hypotese
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultater
Teoridel
Feilkilder
Konklusjon

Utdrag

Alfastråling består av heliumkjerner. Når den sender ut stråling, er to protoner og to nøytroner som blir slynget ut av atomet. Heliumkjernen har en lav gjennomtrengningsevne og absorberes derfor lett av ting den støter på. Vi kan se dette i tabellen(fig.2) på spesielt papirarket. Betapartikler består av elektroner hvor det blir sendt ett nøytron inn i kjernen. Det blir til dannet ett proton og ett elektron. Elektronet blir sendt ut av kjernen i høy fart, og har derfor bedre gjennomtrengningsevne enn alfapartiklene.
Gammastråling er veldig høyfrekvent EM-stråling. Dette kommer av at atomer som sender ut alfa og beta stråler som har mye energi til over. Vi sier at de eksiterer. Dette ser vi tydelig på målingene gjort med karbonplaten. Denne målingen... Kjøp tilgang for å lese mer

Absorpsjon av stråling | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.