Abort: Er det etisk rett å avbryte en graviditet? | Drøftingsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 5
 • 3
 • 1247
 • PDF

Abort: Er det etisk rett å avbryte en graviditet? | Drøftingsoppgave

Her finner du en drøftingsoppgave som svarer på problemstillingen: "er det etisk rett å avbryte en graviditet?”. I oppgaven kan du lese generell informasjon om temaet abort. Videre finner du en diskusjonsdel med argumenter for og imot abort, og tilslutt kommer en konklusjonsdel. Drøftingsoppgaven diskuterer temaet ut fra moral og etikk.

Oppgaven dekker følgende fagplanmål:
- drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
- føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål

Utdrag

Abort er i dag et mye mer aktuelt tema enn før, på grunn av at vi har mye mer avansert teknologi, og en økt kunnskap om dette temaet. Abort er en avbrytelse av svangerskapet, og vi skiller mellom to typer; spontanabort og fremprovosert abort. Spontanabort oppstår når kroppen frastøter fosteret, og på denne måten selv avbryter svangerskapet. Fremprovosert abort er når man avbryter svangerskapet ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep. Fremprovosert abort deles igjen i to typer, medisinsk og kirurgisk. Før uke 7 er det kun medisinsk abort som kan gjøres. Mens dersom inngrepet utføres mellom uke 7 og 9, kan kvinnen selv velge. Utføres inngrepet mellom uke 9 og 12 benyttes det kirurgisk abort.

Avbryting av svangerskapet har til alle tider vært noe kvinner har behøvd å regulere. Men da kristendommen kom til Norge, ble det innført svært strenge straffer for å gjennomføre dette, og i 1842 fikk vi en ny lov som tilsa at kvinner som utførte abort skulle utføre straffearbeid. Denne loven varte helt til 1902, da vi fikk loven som tilsa at kvinner som gjennomførte en abort måtte i fengsel. Denne loven varte helt til 1978 da selvbestemt abort ble legalisert.

Abortspørsmålet har alltid vært en viktig debatt innenfor politikken. Argumentene er mange, og det er stor uenighet om selvbestemt abort fortsatt skal være legalisert. Hovedargumentet imot abort var at svangerskapet var en... Kjøp tilgang for å lese mer

Abort: Er det etisk rett å avbryte en graviditet? | Drøftingsoppgave

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg med endel argumenter og spørsmål frem mot eksamen. Mangler en konklusjon!
 • 14.06.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Hjalp ganske mye med å få i gang skriving på noen oppgaver om abort.
 • 03.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig grei oversikt over abort i forhold til etiske problemer !
 • 12.06.2014
  perfekt til eksamen min!