Øvingsark | Antikkens Hellas og Romerriket

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Historie
 • 6
 • 21
 • 9956
 • Word2007

Sammendrag: Øvingsark | Antikkens Hellas og Romerriket

Besvarelse på oppgaver om Antikkens Hellas, kapittel 6 og 7 i Historieboka Portal, eldre historie. Her får du en grundig gjennomgang av temaet, ypperlig for øving til prøver.

Lærers kommentar

bra

Innhold

1. Hva er forskjellen på direkte og indirekte demokrati, og hvilken av disse demokratiformene praktiserte de i Athen?
2. Forklar hva som var typisk for en gresk polis, bruk og forklar også begrepene agora og borger.
3. Forklar kort disse forskjellige styreformene:
4. De viktigste politiske institusjonene i Athen under den demokratiske storhetstiden var folkeforsamlingen, rådsforsamlingen, og embetsmannsordningen. Gjør rede for hvordan disse fungerte og hvem som kunne delta.
5. Det er vanlig å mene at det greske alfabetet, økonomien og krigføringen var forutsetninger for utviklingen av det greske demokratiet. Forklar hvordan det henger sammen.
6. På hvilke måter var demokratiet i Athen begrenset?
7. Forklar hvordan Athen og Sparta var forskjellige på mange forskjellige områder.
8. Hva kjennetegnet gresk religion og filosofi?
9. Hva kjennetegnet hellenismen?
10. Byen Roma var i utgangspunktet bare en polis. Hvilke forutsetninger hadde Roma for å bli en stormakt, som de greske bystatene ikke hadde?
11. Hvilke metoder brukte romerne for å utvide sitt herredømme i Italia, og senere utenfor Italia?
12. Hva kjennetegnet det romerske styresettet under republikken?
13. Hva var patron-klient forholdet?
14. Hva underholdt romerne seg med, og hvordan prøvde man å unngå at alle de fattige og arbeidsledige i byen Roma ikke skulle gjøre opprør?
15. Hvorfor ble det ingen industriell revolusjon i Romerriket?
16. Forklar hvordan Romerriket gikk fra republikk til keiserdømme, først under Cæsar og siden under Augustus.
17. Gjør rede for årsaker til Romerrikets fall, skill mellom ytre og indre årsaker til fallet.
18. Hvorfor var kristendommen først provoserende for romerne, og hvilken rolle fikk denne religionen fra 300-tallet av?
19. Hva skjedde med den østlige delen av Romerriket?

Utdrag

1) SVAR: Direkte demokrati: folket stemmer selv over politiske forslag, slik som borgerne gjorde I oldtidens Athen. Vår tids folkeavstemninger minner om denne typen demokrati.

Indirekte demokrati, Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. Denne styreformen er en blanding av fritt demokrati (det vil si at alle stemmer) og oligarki (et fåtall styrer til beste for alle). Hvis man ikke har representativt demokrati, er det fare for at makten blir konsentrert for mye hos en person eller gruppe (diktatur)... Kjøp tilgang for å lese mer

Øvingsark | Antikkens Hellas og Romerriket

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 27.06.2017
  Tusen takk. Veldig kunnskapsrikt og lettlest
 • 13.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fine notater. De var til god hjelp.
 • 18.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette var en bra oppgave
 • 29.09.2013
  Denne var til stor hjelp!