Trinn for trinn veiledning

Få førsteklasses hjelp til dine oppgaver i engelsk fellesfag og programfagene med Studienetts trinn for trinn veiledninger. Her får du fremragende hjelp til å løse ulike oppgavetyper, som du ofte blir bedt om å ta for deg i engelskfagene.

Studienetts trinn for trinn veiledninger

Bruk Studienetts trinn for trinn veiledninger når du har behov for rettledning. Våre veiledninger hjelper deg med å skrive aktuelle oppgavetyper, fra begynnelse til slutt, og styrker den helhetlige kvaliteten på oppgavene dine.

Her har du et utvalg av våre trinn for trinn veiledninger i engelsk:

Hva er en trinn for trinn veiledning?

En trinn for trinn veiledning er et produkt utarbeidet av Studienett, og som har til hensikt å hjelpe deg med å skrive bedre oppgaver inne ulike sjangere som du møter i løpet undervisningen i engelskfagene.

Veiledningene hjelper deg med å forstå den gitte oppgavetypen. I tillegg får du hjelp til selve skriveprosessen og med oppbyggingen av oppgaven. Våre veiledninger redegjør også for hva som er viktig å ha med innen den bestemte sjangeren.

Hvordan bruke Studienetts trinn for trinn veiledning?

Studienetts trinn for trinn veiledninger sikter mot å hjelpe og veilede deg med å skrive ulike oppgavetyper i engelskfagene. Veiledningene kan være til inspirasjon både i forbindelse med form, struktur og innhold. De kan hjelpe deg når du sitter fast, og gi deg et dytt i riktig retning.

Du kan bruke veiledningene som hjelp til:

  • Hvordan du kan lese og forstå oppgaveteksten
  • Hvordan du kan lage en disposisjon
  • Hvordan du kan bygge opp oppgaven
  • Hvordan du kan skrive selve oppgaven

Eksamen i engelsk

Fra og med Vg1 kan du trekkes ut til skriftlig eksamen i engelskfagene. Dette gjelder for engelsk fellesfag, og fra og med Vg2 kan du trekkes ut i internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur.

Få hjelp og la deg inspirere av Studienetts trinn for trinn veiledninger, og få et godt utgangspunkt når du skal i gang med dine oppgaver i engelskfagene.