7.2 Påvirkning av en kjemisk likevekt | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 6
  • 6
  • 1969
  • PDF

7.2 Påvirkning av en kjemisk likevekt | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 7.2 Påvirkning av en kjemisk likevekt, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1". I dette forsøket endres konsentrasjonen til et av ionene i en reaksjon for å vurdere hvordan likevekten påvirkes. Rapporten viser eksempler på Le Châteliers prinsipp, og forsøket vurderer hvilken vei en likevekt forskyves ved hjelp av synlige faktorer som endres i løsningen.

Problemstilling:
Hvordan forskyves likevekten Fe3+(aq) + SCN−(aq) <-> [Fe(SCN)]2+(aq) når vi tilsetter Fe3+(aq), når vi tilsetter SCN−(aq), og når vi tilsetter Ag+?

Innhold

Innledning
Forsøk
- Fremgangsmåte
- Resultat og observasjoner
- Diskusjon og konklusjon
Egenvurdering

Utdrag

Før vi begynner å diskutere resultatene og komme til konklusjon om hvordan likevekten beveger seg er det viktig å legge fram hva løselighet er og hvordan et stoff løser seg i vann.

I 300cm3 vann løses det 10 dråper 1M NH4SCN og deretter 10 dråper 0,1M FeCl3. Dette fører først til at ionene løses i vannet og vannmolekylene hydratiserer ionene, disse ionene kalles hydraserte ioner. Og når dette forekommer vil ionet være omgitt av vann-molekyler. Vann-molekylet vil alltid vende den motsatte ladningen av ionet inn mot ionet. Og den samme ladningen ut. Årsaken til dette er fordi motsatte ladninger tiltrekker hverandre. Det vil da dannes en ion-dipol-binding mellom ionet og vann-molekylet. Dette er en svakbinding, og kan kun forekomme mellom ioner og dipoler. Når ionene er hydratisert, eller på hverdagsspråket «løst opp» vil det kunne forekomme reaksjoner.

Reaksjonene forekommer fordi partiklene i væsketilstand aldri vil være i ro. Ionene vil gli rundt i løsningen og dersom det kolliderer med et annet ion kan det skje en reaksjon. Kollisjonsteorien forteller at dersom det skal finne sted en reaksjon må to partikler kollidere. Det er tre betingelser for kollisjonsteorien: Partiklene må treffe geometrisk gunstig, partiklene må ha stor nok energi (fart) og stoffene må være stabile ved reaksjonsbetingelsene. Og dersom disse punktene overholdes og det skjer en kollisjon vil det kunne skje en reaksjon. Og dette skjer altså i denne løsningen i begerglasset.

Forsøket fokuserer på den første reaksjonen ettersom det er denne vi har muligheten til å observere. Ettersom FeSCN2+(aq) bærer en svært sterk rød farge. Årsaken til denne rødfargen er fordi det har skjedd en reaksjon mellom Fe3+ og SCN–, andre synlige tegn på at det har skjedd en reaksjon kan være brusing, temperatur forandring og lignende. Forsøket tar ikke stilling til den andre reaksjonen siden vi ikke like lett kan se hvilken side en eventuell likevekt vil forskyve seg.
Hensikten med dette forsøket er å undersøke hvordan en likevekt påvirkes når vi tilsetter ulike stoffer på forskjellige sider av likevekten. Dette ble gjort ved at det ble tilsatt NH4SCN, FeCl3, AgNO3 og Na2HPO4. Videre i rapporten skal vi se på hva som skjedde da vi tilsatte disse stoffene hver for seg i løsningen vi fikk i begeret.

Det er viktig at man lar løsningen i begeret blandes godt før den benyttes til å fylle reagensrørene halvveis. Årsaken til dette er fordi dersom løsningsstoffet ikke blander seg jevnt i vannet får vi ulike konsentrasjoner av løsningen i reagensrørene. Og da vil ikke stoffene (NH4SCN, FeCl3, AgNO3 og Na2HPO4) reagere i samme forhold med løsningen. Dette er ikke gunstig ettersom vi benytter... Kjøp tilgang for å lese mer

7.2 Påvirkning av en kjemisk likevekt | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.