7.2 Bygningen til bladet | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Biologi 1
  • 5
  • 6
  • 870
  • PDF

7.2 Bygningen til bladet | Rapport

Her finner du en biologirapport fra forsøk 7.2 Bygningen til bladet fra biologiboken Bios 1 av Marianne Sletbakk.

Hensikten med dette forsøket er at vi skal studere spalteåpninger i bladet og se på de forskjellige celletypene bladet består av.

I tillegg finner du en teoridel om bladets oppbygning, samt både metode, resultat og svar på forskjellige oppgaver som er knyttet til forsøket.

Utdrag

Som andre deler av planten består også bladet av hudvev, ledningsvev og grunnvev. Bladet kan ha forskjellige oppbygning fra art til art avhengig av vekstforholdene som lys, skygge, tørt eller fuktig osv. på undersiden av de aller fleste blad sitter det spalteåpninger som er viktig for utveksling av karbondioksid og oksygen. I ytterhuden fins det spesielle porer spalteåpninger, de oksygen og karbondioksid diffunderer inn og ut mens vann fordampes ut.

På undersiden og overflaten av bladet finnes det ytterhud, og er oftest dekket av kutikula. Grunnvevet i bladene er grønt av klorofyll, og klorofyll fins i egne organeller som heter for kloroplaster. Kloroplastene fins i svampceller og palisadeceller. I ytterhuden har cellene ikke kloroplaster. Ledningsvevet i bladene blir ofte kalt bladnerver.

Når det gjelder transport av vann, transporteres det fra vedrørene inn i palisade- og svampvevet der fotosyntesen foregår. Og som sagt CO2, O2 og vann diffunderer... Kjøp tilgang for å lese mer

7.2 Bygningen til bladet | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.