Forsøk 5.6 Oksidasjonsreaksjon: fra benzylalkohol til benzosyre | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 7
 • 1189
 • PDF

Forsøk 5.6 Oksidasjonsreaksjon: fra benzylalkohol til benzosyre | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 5.6 Oksidasjonsreaksjon: fra benzylalkohol til benzosyre, fra læreboken "Kjemien Stemmer 2". I dette forsøket blir benzylalkohol oksidert til benzosyre ved å bruke natriumdikromatdihydrat som oksidasjonsmiddel. Får å teste om sluttproduktet i reaksjonen rent faktisk er benzosyre blir karakteristiske påvisningsreaksjoner for benzosyre anvendt.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hvordan kan du syntetisere benzosyre av benzylalkohol?
Hvordan kan du teste produktet for å se om det virkelig er en karboksylsyre?

Innhold

Hensikt
Problemstilling
Utstyrsliste
Fremgangsmåte
Resultater og spørsmål
Feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

Vi begynte med å veie 1,0 g natriumdikromatdihydrat og overførte det til et stort reagensglass. Vi tilsatte så 2 mL eddiksyre som løsemiddel i reagensglasset sammen med to kokesteiner.

1. Så satte vi reagensglasset ned i et sandbad med en temperatur på cirka 150 grader, og brukte en klemme for å støtte reagensglasset. Vi lot blandingen koke helt til natriumdikromatet ble fullstendig oppløst. Fargen på løsningen ble dermed endret fra oransje til rubin farge. Da blandingen ble løst opp tok vi ut reagensglasset fra sandbadet og satte det i et kaldt begerglass.

2. Vi veide ut 0,42 g benzylalkohol i et lite begerglass på en vekt, og så tilsatte vi cirka 1 mL eddiksyre til begerglasset med benzylalkoholen. Denne blandingen overførte vi til reagensglasset med oppløst natriumdikromat. Da vi blandet disse to blandingene fikk vi dannet to lag i reagensglasset, et rødt og et svart lag.

3. Vi satte så reagensglasset med blandingen tilbake i sandbadet og lot den småkoke i cirka 15 min. Eddiksyren kondenserte på veggene i reagensglasset og rant tilbake ned i blandingen. Vi regulerte varmen ved å sette reagensglasset i sanden og holdt øye på termometeret.
Deretter helte vi reaksjonsblandingen over i et rent begerglass og tilsatte 4mL saltsyre i avtrekk. Blandingen ble fast og benzosyren falt ut.

4. Etter cirka 5 min filtrerte vi benzosyren fra blandingen. Til dette brukte vi en Hirschtrakt med filterpapir og et reagensglass med side rør som kobles til en vannstrålepumpe. Vi koblet til suget på reagensglasset og overførte så benzosyren fra begerglasset og ned i trakten. Videre vasket vi benzosyren dråpevis med HCL for å tilsette H+ til ionene i blandingen. Og tilslutt... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 5.6 Oksidasjonsreaksjon: fra benzylalkohol til benzosyre | Rapport

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 12.03.2012
  Skrevet av Student på 1. år
  Bra rapport, med grundig gjennomgåelse av fremgangsmåte; inneholder også den teoretiske bakgrunnen, feilkilder og konklusjon.
 • 03.03.2016
  En veldig god hjelp til å forstå essensen i et slikt forsøk.
 • 03.01.2017
  Var mye til hjelp :)
 • 07.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  God rapport. Ganske nyttig :)

Brukere som har lastet ned Forsøk 5.6 Oksidasjonsreaksjon: fra benzylalkohol til benzosyre | Rapport, har også lastet ned