Forsøk 5.5 Oksidasjonsreaksjon: fra propan-1-ol til propanal | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 6
 • 1340
 • PDF

Forsøk 5.5 Oksidasjonsreaksjon: fra propan-1-ol til propanal | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 5.5 Oksidasjonsreaksjon: fra propan-1-ol til propanal, fra læreboken "Kjemien Stemmer 2". I dette forsøket blir propan-1-ol oksidert til propanal vha. kromsyrereagens. Det blir anvendt påvisningsreaksjoner for aldehyder for å påvise at man har dannet propanal.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hvordan kan du syntetisere propanal fra propan-1-ol?
Hvordan kan du teste om produktet virkelig er et aldehyd?

Innhold

Hensikt
Teori
Utstyr
Figur
Fremgangsmåte
Resultat
Feilkilder
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Alkoholer er en organisk gruppe som har –OH som funksjonell gruppe. Alkoholene kan klassifiseres, man skiller oftest mellom primære, sekundære og tertiære alkoholer. I primære alkoholer er –OH gruppen bundet til et karbon atom som igjen er bundet til kun ett karbonatom. Unntaket er metanol som kun har et karbonatom, men som likevel regnes som en primær alkohol. Et godt eksempel på et primært alkohol er etanol:

Sekundære alkoholer er alkoholer har to andre karbonatomer bundet til karbonatomet som –OH gruppen er bundet til. Dermed må man minst ha tre karbonatomer i et molekyl for å ha en sekundær alkohol. Et eksempel på dette kan være propan-2-ol:

Tertiære alkoholer er alkoholer som har tre karbonatomer bundet til det karbonatomet som hydroksylgruppen er bundet til. Dermed må det være minst fire karbonatomer i et molekyl for at man kan ha en tertiær alkohol. Et eksempel på dette kan være 2-metylpropan-2-ol:

Oksidasjon av disse alkoholene kan man gjøre ved å bruke et oksidasjonsmiddel for eksempel kromsyrereagens, som er Na2Cr2O7(s) løst i svovelsyre. Her blir krom redusert, og dermed må noe annet bli oksidert i reaksjonen hvis det kan oksideres, det som kan bli oksidert er i dette tilfellet alkoholen.
Den tertiære alkoholen vil ikke ha noen reaksjon ved tilsetting av kromsyreagens. Dette på grunn av at denne alkoholen ikke kan oksideres uten at man bruker langt sterkere oksidasjonsmidler enn kromsyre reagens, og da vil den oksideres i stykker. Grunnen til at den ikke kan oksideres uten å oksideres i stykker er at det ikke kan gi fra seg H-atomer eller ta i mot O-atomer uten å bryte bindingene til de andre C-atomene.

En sekundær alkohol vil bli oksidert i kontakt med kromsyrereagens. Det er karbonatomet som er knyttet til den funksjonelle gruppen som blir oksidert. Det har i utgangspunket et oksidasjonstall på 0 og det blir oksidert til +II. Dette skjer ved at det hydrogenatomet som er bundet til karbonatomet og det som er bundet til oksygenatomet elimineres fra... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 5.5 Oksidasjonsreaksjon: fra propan-1-ol til propanal | Rapport

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 03.02.2016
  Bra skrevet, en veldig god hjelp. Men det er et par skrivefeil som kan gjøre det litt vanskelig å forstå til tider. Ellers er det veldig solid forklart! Anbefales.
 • 03.05.2011
  Grei pekepinn til hvordan føre en kjemi øvelse. Nyttig å ha som hjelpemiddel til en eventuell kjemiinnlevering.
 • 26.01.2014
  an, en, yn, yl, ol, on, syre, næmmmen ii, måå du holjan prøve å undervise i matte her ææ
 • 10.02.2011
  Mye god teori bak resultatene. God rapport.