5. Bølger, lys og lyd Ergo Fysikk 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 641
 • Word2003

Sammendrag: 5. Bølger, lys og lyd Ergo Fysikk 1

Noter om:
-amplitude
-frekvens
-demping
-resonans
-bølger
-interferens
-refleksjon
-lysmaksimum

Ergo Fysikk 1

Utdrag

Svingning er en periodisk bevegelse mellom to ytterstillinger
Perioden (svingetiden) T betegner tiden som brukes på en svingning.
Likevektsstilling er der gjenstanden befinner seg om den er i ro, avstanden fra dette punkt kalles utslag .
Amplitude bestemmer det maksimale utslaget på svingningen og er gitt i meter (størst bølgetopp).

Hvis man snakker om bølgehøyde snakker man om amplitude x 2.
Dempning oppstår i svingninger pga friksjon, luftmotstand, evt annet tar energi ut av systemet. En linjal som bøyes ned og slippes vil svinge til den stopper. Energi vil overføres til varme og lyd. Uten dempning ville linjalen svingt uendelig om likevektspunktet.

Frekvens er antall svingninger pr tidsenhet: frekvens =1/periode: 1/T
1 Hertz er det samme som 1 svingning pr sek: 1Hz =1/s = 1 s-1

Når svingningene er raske, er tiden og f stor. En høy frekvens svarer til en kort periode.

Resonans er svinge-system som vil oppta energi og komme i sterke svingninger når det blir påvirket av en periodisk kraft med samme frekvens.

I en tversbølge skjer svingebevegelsen på tvers av fartsretningen. I en langsbølge skjer svingebevegelsen langs fartsretningen... Kjøp tilgang for å lese mer

5. Bølger, lys og lyd Ergo Fysikk 1

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 16.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  helt greit, men mangler litt der og litt der og kunne vært fint å hatt alle formlene nederst + i selve teksten
 • 08.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Fungerer helt greit, men jeg føler at den mangler informasjon i dybden.
 • 30.04.2014
  grei rapport ...............
 • 26.01.2014
  Tusen takk, er til mye hjelp!