4Sound Stavanger og Hornaas Musikk AS | Dekningspunktanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Økonomi og ledelse
  • 5
  • 4
  • 752
  • PDF

Caserapport: 4Sound Stavanger og Hornaas Musikk AS | Dekningspunktanalyse

Dette er en caserapport i Økonomi og ledelse vedrørende dekningspunkt. De to casene rapporten tar for seg er bedriftene 4Sound Stavanger og Hornaas Musikk AS. I både oppgave I og 2 foretas det en dekningspunktanalyse i forbindelse med de to bedriftene. I oppgave 2 finner du i tillegg forslag til tiltak for å forbedre lønnsomheten for Hornaas Musikk AS.

Utdrag

Dekningsbidrag
Dekningsbidraget ligger på 1339,60 kroner. Det forteller oss at for hvert salg av produktet sitter bedriften selv igjen med denne summen etter de variable kostnadene er trukket fra. Disse 1339,60 kronene skal dekke de faste kostnadene og forhåpentligvis gi dem et overskudd.

Dekningsgrad
Dekningsgraden ligger på ca. 23 % det betyr at dekningsbidraget utgjør 23% av pris/salgsinntekt. Hvis vi sammenligner dette med andre musikk bransjer som driver med noenlunde samme ting kan vi se at 4Sound hadde en dekningsgrad på 29%, Hornaas Musikk As hadde en dekningsgrad på 46%.

...

Dersom følgende senarioer tar plass hvor inntakskost øker med 5% og antall solgte enheter skulle minke kan vi se at dette ville vært kritisk for bedriften. Vi kan se at prisen må øke med minst 3,7 % for kun å gå i null. Andre ting som enten eller både oppstå for å sikre å gå i 0 er redusere variable kostnader med 4,6 %. Redusere faste kostnader med 16,4 % eller øke mengde enheter som skal selges med 19,6 %

Foreslå tiltak for å forbedre lønnsomheten.

1. Øke prisen med rundt 20% for å oppnå overskudd (men kan gi reduksjon i salget.)... Kjøp tilgang for å lese mer

4Sound Stavanger og Hornaas Musikk AS | Dekningspunktanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.