4.1 Å bestemme mengde krystallvann i et salt | Aqua Kjemi 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 4
  • 3
  • 890
  • PDF

Rapport: 4.1 Å bestemme mengde krystallvann i et salt | Aqua Kjemi 1

Her finner du en rapport fra forsøk 4.1 "Å bestemme mengde krystallvann i et salt" fra læreboka Aqua Kjemi 1. Hensikten med forsøket var å fjerne krystallvann som er bundet til saltet kobbersulfat for å finne mengden av vann som er bundet til formelenheten. I rapporten finner du et teoriavsnitt, en beskrivende fremgangsmåte, resultater med relevante beregninger og en diskusjonsdel.

Innhold

Hensikt
Teori
Utstyr
Fremgangsmåte
Observasjoner
Resultater
Diskusjon
Konklusjon

Utdrag

Ettersom det ikke ble brukt eksikkator, slik det er beskrevet i studieboka, kan det være vanskelig å være sikker på at saltet var helt vannfritt under avkjølingen. Nettopp på grunn av at det ikke ble brukt noen lokk.
Da saltet ble målt opp, kan man ikke være helt sikker på at det var helt nøyaktig måling. Det skulle i prinsippet være 0,5 gram av saltet, men det er stor sannsynlighet for at det ble veid enten litt over, eller litt under 0,5 gram.
Til tross for at målingene i dette forsøket ble gjort med nøyaktighet så er det fortsatt sannsynlighet for mulige feilkilder i dette forsøket, og dette kan være feilmålinger, systematiske feil og misforståelser. Gruppa hadde et samarbeid og det var derfor ikke en og samme person som gjorde alle målingene. Her kan det også være ulike tolkninger av målingene.
Det ble erfart at noen grupper hadde varmet opp saltet altfor kraftig og saltet hadde tilnærmet smeltet. Temperatur spiller en viktig rolle når det gjelder kjemi. Dette fordi oppvarmingen har mye å si for vekten til porselenskålens innhold. Varmer man opp for mye, vil saltet spalte av. Og om man varmer opp for lite kan... Kjøp tilgang for å lese mer

4.1 Å bestemme mengde krystallvann i et salt | Aqua Kjemi 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned 4.1 Å bestemme mengde krystallvann i et salt | Aqua Kjemi 1, har også lastet ned