3.6 - LUFTMOTSTAND OG FART

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • 5
 • 2
 • 391
 • PDF

Rapport: 3.6 - LUFTMOTSTAND OG FART

3.6 - LUFTMOTSTAND OG FART

I dette forsøket skulle vi finne ut og vurdere om luftmotstanden er proposjonal med farten, eller kvadratet av farten.

Innhold

Hypotese
Utstyrsliste
Framgangsmåte
Resultat
Konklusjon
Feilkilder

Utdrag

FRAMGANGSMÅTE
1. Vi sto på en stol, holdt eit eitt kaffefilter oppe over avstandsmåleren og slapp det ned på måleren. Vi fikk da en graf fra måleren (s/t graf), som vi skrev ut.
2. Vi gjorde det samme to ganger til, men med to kaffefilter den andre gangen, og tre kaffefilter den tredje gangen.
3. Etter at vi hadde fått skrevet ut alle grafene, fann vi grafisk farten «v», ved (delta)s/(delta)t.
4. Deretter satt vi inn svaret vi fikk i 3) i formlane fra hypotesene og såg hvilken formen som ga de mest like svarene ved 1, 2, og 3 kaffefilter.
5. Vi fikk vite at eit kaffefilter hadde en luftmotstand på 0.02 Newton. To kaffefilter hadde 0.04, og tre kaffefilter hadde 0.06 i luftmotstand.
6. Resultatet ser vi i tabellen nedenfor. Målet er at alle tre filtra skal gi samme «k»... Kjøp tilgang for å lese mer

3.6 - LUFTMOTSTAND OG FART

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 26.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt grei rapport. Ikke verdig karakter 5, mtp. hvor mye rapportene vi skriver må inneholde og ikke var det drøfting med, noe som gjør at det heller ikke er verdt gitte karakter.
 • 20.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra beskrevvet! Men kunne vært noe lengre og mer utfyllende.
 • 13.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra og nøye beskrevet
 • 05.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra rapport, men litt tynt til tider.