Osmose i rødløk | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 966
 • PDF

Osmose i rødløk | Rapport

Her finner du en rapport fra et forsøk i Biologi 1 som handler om osmose i rødløk. Hensikten med forsøket var å undersøke hvordan osmose forekommer i en rødløk ved å undersøke hva som skjer med cellens volumen og farge når man tilsetter en sterk saltløsning til hinnen av løken. Rapporten prøver å undersøke hvorfor cellen forandrer volumen.

Rapporten bygger på forsøk 5.1 "Osmose i rødløk" som finnes i læreboka Bios 1 (2012).

Innhold

Hensikt
Teori
Utstyr/kjemikalier
Figur
Fremgangsmåte
Resultater
Oppgaver
Konklusjon/vurdering
Feilkilder

Utdrag

Osmose er definert som diffusjon av vann gjennom en delvis gjennomtrengelig, selektivt permeabel, hinne. Osmose er altså ikke en energikrevende transport. Cellemembranene er gjennomtrengelige for vann. Vann passerer membranen og går fra et sted med høy konsentrasjon av vann til et sted med lavere konsentrasjon av vann. Årsaken er den tilfeldige egenbevegelsen hos vannmolekylene. Når det trekker vann inn i en celle blir det laget ett trykk mot både innsiden og utsiden av cellemembranen. Differansen mellom disse kalles det osmotiske trykket. Dette trykket øker jo større forskjellen i konsentrasjonen av vann er mellom innsiden og utsiden av cellen.

...

Rødløkscelle
Når vi ser på hinnen fra rødløken i mikroskopet ser hver celle ut som en murstein, og det ser til sammen ut som en murvegg. De fleste cellene er røde, men vi finner noe hvite innimellom. Løkcellene ligger tett i tett, og det er fylt med vann. Med sterk forstørrelse kunne vi se at plantecellen hadde cellevegg og cellekjerne.

...

Rødløkscellen etter tilsetning av NaCl
Det som skjer når vi tilsetter saltløsningen er at konsentrasjonen av vann inni og utenfor løkcellene kommer i ubalanse. Felles for plante- og dyreceller er at de har en semipermabel cellemembran som betyr at den er halvt gjennomtrengelig. Cellemembranen har små hull, den er altså ikke tett. Vannmolekylene vil kunne transporteres igjennom, men det vil ikke saltmolekylene, fordi disse er... Kjøp tilgang for å lese mer

Osmose i rødløk | Rapport

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 07.12.2020
  Skrevet av Elev på Vg2
  Gjør flere feil i spørmålsdelen og drøftingen. Til dømes blir ikke fargekonsentrasjonen sterkere, men svakere, når man tilsetter den mettede saltløsningen.
 • 26.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra men kunne vært mer beskrivende.
 • 04.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette var bra, flott jobbet
 • 16.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet og var hjelpelig