2.9 Akselerasjon i personheis

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • 6
  • 5
  • 757
  • PDF

Rapport: 2.9 Akselerasjon i personheis

Hensikten med forsøket er å kjenne den ”ekstra” kraften som virker mot beina når du står i en personheis som starter på vei oppover. Deretter skal vi legge merke til når heisen stopper lenger oppe i etasjene. Men hovedpoenget er å bruke Newtons lover og forklare sammenhengen.

Hypotese:
Vi tror at kraften vi kjenner kommer av at heisen akselerer. Vi tror massen blir mindre eller større når heisen akselerer.

Utdrag

Utstyrsliste:
- Personheis
- Badevekt med digitalavlesning

Arbeidsgang:
Vi tre tok med badevekten inn til heisen på Akademiet vgs. Mariam stilte seg på vekten, mens Memmona leste av tallene på badevekten, og Sinthuja noterte ned måltallene på vekten ved de forskjelligge stadiene.

De forskjellige stadiene var:
1. Når heisen stod i ro
2. Når heisen starter fra ro og øker farten oppover (akselererer)
3. Når heisen går med konstant fart oppover
4. Når heisen nærmer seg toppen og farten avtar (Negativ akselerasjon)... Kjøp tilgang for å lese mer

2.9 Akselerasjon i personheis

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 07.01.2014
    Helt grei rapport, men kunne vært litt mer utfyllende på å forklare hvorfor resultatene ble som de ble ;)